Heraldická kancelář

Heraldická kancelář

Naše heraldická kancelář se specializuje na tvorbu autorských heraldických návrhů. Spolupracujeme s předními heraldiky a vexilology v České republice, a tak můžeme 100% garantovat soulad návrhů s platnými odbornými pravidly i zákony. Ať k nám přicházíte z hasičského sboru, státní správy a samosprávy, z firmy, neziskové organizace či jako jednotlivec, naše heraldická kancelář vám dokáže nabídnout profesionální grafické a heraldické služby v přímé návaznosti na následnou realizaci vašich symbolů.

U nás získáte tedy nejen grafický návrh vašeho znaku či erbu od profesionálního týmu, ale proměníme jej i do podoby vyšívaných symbolů, odznaků, razítek, pečetí, pamětních plaket, vyznamenání apod.

Pro koho naše heraldická kancelář nejčastěji znaky navrhuje?

  • Znaky a vlajky pro obce a města, jimž nabízíme pomocnou ruku a dobrou radu také při složitém procesu schvalování symbolů v Poslanecké sněmovně.

  • Osobní nebo rodové znaky, kterými vytvoříte novou rodinnou tradici. Osobní znak už dávno není doménou jen šlechtických rodů a králů.

  • Návrh a realizace symbolů pro firmy. Náš obchodní zástupce se společně s naším heraldikem ujme zástupců vaší firmy a spolu s nimi hledá nejvhodnější symboliku a sdělení, které nejlépe danou instituci / společnost vystihuje.

  • Návrh a realizace symbolů pro myslivecké spolky. Každé myslivecké sdružení má možnost do praporu zvěčnit svou originální historii, současnost a předat tak odkaz svým nástupcům. Při tvorbě grafického návrhu se může obrátit na zkušeného heraldika a vexilologa, který představy mysliveckého spolku přetaví do finální podoby.  

Autorské grafické návrhy z dílny heraldické kanceláře a grafického studia

Každému zhmotnění symbolu předchází originální grafický návrh, který pro vás vytvoříme s maximální péčí, pozorností a ve spolupráci s naší heraldickou kanceláří. S výjimkou oficiálně schválené grafiky komunálních symbolů můžete vizuální podobu své vlajky nebo třeba znaku významně ovlivnit. Vaše účast, přání a představy jsou v této přípravné fázi naprosto nezbytné, protože jen tak může vzniknout krásný, hodnotný a živoucí symbol vaší obce, firmy nebo rodiny.

Překreslení stávajících symbolů do grafické podoby

V případě, že vlastní symboliku máte, avšak současně vám chybí grafické podklady, které byste mohli univerzálně použít při vaší propagaci, nezoufejte. Nabízíme jejich odborné prověření a grafické zpracování do správné podoby. Jednou pro vždy tak budete mít svůj znak nebo vlajku v jednotné závazné podobě (v elektronické podobě na CD nosiči), a to ve všech běžných grafických formátech, včetně vektorových (křivkových), které jsou již přizpůsobeny pro jakékoliv další použití symbolů v budoucnu. Je tak vyloučena možnost vzniku heraldické nebo vexilologické chyby či odchylky od závazného popisu (v reklamní agentuře, grafickém studiu, tiskárně apod.) a zajištěno užívání v zákonem předepsané podobě.

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka