Vítáme Vás ve světě Alerionu!

V místě, kde se tradice, odbornost, kvalita a řemeslné umění spojuje v jeden celek. Kde jsou výsledkem precizně odvedené práce dokonale vyhotovené vlajky, prapory, znaky, erby, pečetě, medaile, plakety a ostatní reprezentační, pamětní a propagační předměty, které zde umí jako nikdo v Česku. Spolehněte se na Alerion, který je Vaším partnerem ve výrobě vlajek, znaků a symbolů již více jak 20 let.

"Každá generace by o svém životě měla zanechat hodnotné svědectví, které ji přesahuje."

Vyšívané symboly pro obce, města, hasiče, spolky, firmy

Svědectví o životě společenství lidí, o jejich práci a vnímání světa své doby. Lidí, kteří žili v souladu s určitými hodnotami a postoji, které nejenže vytvořili, ale doslova jimi žili a byli ochotni za ně bojovat. To vše může reprezentovat a zachytit prostřednictvím symbolů, znaků, motivů a hesel, ztvárněných do ucelené kompozice, vyšívaný slavnostní prapor. Ne nadarmo je díky své výjimečné řemeslné hodnotě a působivému uměleckému zpracování slavnostní prapor již více než dva tisíce let vhodným nositelem těchto idejí. Prostřednictvím něj tak můžeme vzdát hold něčemu vyššímu a trvalejšímu, co nás přesahuje. Zažít pocit sounáležitosti a předat svůj odkaz budoucím věkům.

Jak vzniká tradiční ruční výšivka? 

Proč vymýšlet něco nového, když nám historie ukazuje, že již tehdejší řemeslo mistrovské výšivky dosáhlo svého vrcholu. To nám ostatně dokládá i životnost četných staletých historických praporů, které restaurujeme v naší specializované dílně. My jsme se i z tohoto důvodu rozhodli pokračovat v co nejvěrnější tradici a přísně dbáme na umělecko-řemeslné zpracování, bez jakéhokoliv podílu automatické výšivky.

Tradiční ruční vyšívání praporů

Klášter uchoval a přenesl tajemství ruční výšivky do dnešních dníTradice proslulé české a moravské výšivky vychází z práce řádových sester ve středověkých klášterech. Díky nim se unikátní řemeslo zachovalo do dnešních dní prostřednictvím několika učnic, kterým sestry stihly předat svůj um během sedmdesátých a osmdesátých let. Vždy si vybraly nejnadanější žačky z ročníku a veškeré řemeslné postupy je učily − od složitého ručního kreslení šablon až přes náročné vypichování motivů na satén a samet a jemné ruční vyšívání. Podstatnou měrou se na udržení tradice podílela i odvěká výroba krojů na jižní Moravě. Od konce devadesátých let se pak díky rozvoji trhu a nadšení podařilo pozoruhodné řemeslo nejen obnovit, ale díky inovacím a rozšíření produkce o další výrobky, rozvinout a proslavit i v zahraničí. Úspěch společnosti dokládá i skutečnost, že jsou její výrobní kapacity permanentně vytíženy zakázkami. Umělecko-řemeslná ruční výroba je práce nejen precizní, ale i zdlouhavá, a v Alerionu ji nešidí. Jen tak mohou vzniknout mistrovské výšivky, které zkušené vyšívačky vytvářejí mnohdy i několik měsíců. Kvalitu ručně vyšívaných produktů z manufaktur firmy Alerion ostatně potvrzuje i nejdelší garance na českém trhu čítající 20 let.

Prapory přežívají staletí díky precizní a zručné práci vyšívaček. Naše společnost se specializuje na výrobu praporů a vlajek původními řemeslnými postupy. Uchování tradice i co nejryzejší podoby řemesla se stalo naším posláním. Více o výrobě vyšívaných znaků, vlajek a praporů zde.

Výroba nejen vyšívaných symbolů

Kromě vyšívaných praporů, vlajek, znaků a stuh pro města, městyse a obce, hasiče, myslivce, baráčníky, další sdružení a spolky, instituce, úřady, policii, armádu, církve a firmy, které se dají díky svému provedení a vyhotovení téměř vždy pouze v jednom originálním kuse označit za umělecká díla, společnost rovněž nabízí svým zákazníkům výrobu venkovních tištěných vlajek pro reklamní a marketingové účely, dále české vlajky v oficiálním provedení a ve všech velikostech, vlajky EU, smuteční vlajky, státní znaky ČR, pamětní mince a medaile, řády a vyznamenání, stolní vlaječky, mávací praporky, gastrovlaječky, samolepky a další symboly. Podíl zakázkové výroby v portfoliu produktů firmy činí více než 80 %. Standardní a typizované vlajky (vlajky ČR, EU, smuteční, krajské a státní vlajky), státní znaky, odznaky a vlaječky  můžete zakoupit díky stálé nabídce v kamenné prodejně v Brně - Králově Poli na ulici Chaloupkova 1 nebo v on-line e-shopu firmy s okamžitým odesláním.

Kolekce symbolů

Společnost Alerion se za uplynulých 20 let stala jedinečnou díky osobnímu přístupu k zákazníkovi a ucelené nabídce znaků, vlajek, praporů, symbolů, jejich příslušenství i souvisejících odborných heraldických a vexilologických služeb. V Alerionu najdete vše na jednom místě, v nejvyšší kvalitě a se vstřícným přístupem.

Víte co znamená slovo "alerion"?

Znak AlerionAlerion je výjimeční figura v oblasti heraldických symbolů, kde je tzv. heraldickým
monstrem (tedy nadpřirozenou bytostí, která se ve světě běžně nevyskytuje). O alerionech se zmiňuje
v jednom ze svých dopisů o zázracích Východu evangelista Jan. Popisuje ho jako pána všech ptáků, většího než orel, ohnivé barvy a s křídly ostrými jako břitva. Na světě žije vždy jen jeden pár alerionů, samice po šedesáti letech snese dvě vejce, na kterých sedí šedesát dní a nocí. Po vylíhnutí mláďat rodiče odletí nad moře, kde se vrhnou do vody a utopí se. Ostatní ptáci hlídají hnízdo a krmí mláďata až
do chvíle, kdy mohou sama vzlétnout. Stejnou historii popisuje i Pierre de Beauvais zv. le Picard ve své knize Bestiaire. Má svůj původ a dlouhou tradici ve Francii, zejména ve znacích vévodů Lotrinských. Je zajímavé, že na jejich pečetích a mincích jsou až do konce 13. století vidět orli se zobáky a drápy, které začínají mizet teprve počátkem století čtrnáctého a až ve století patnáctém zmizel i zobák a tím alerion získal svou dnešní podobu. U nás se ve šlechtické heraldice téměř nevyskytuje. Figuru aleriona má však dodnes ve svém znaku řada francouzských měst. 

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka