Vítáme Vás ve světě Alerionu!

V místě, kde se tradice, kvalita použitých materiálů a řemeslné umění spojuje v jeden celek, jehož výsledkem jsou unikátně zpracované vlajky, prapory, erby, pečetě, plakety a ostatní památeční i propagační předměty, které umíme tak, jak nikdo v Česku. Spolehněte se na firmu Alerion, která je Vaším partnerem při výrobě vlajek již více jak 18 let.

"Každá generace by o svém životě měla zanechat hodnotné svědectví, které ji přesahuje.

Vyšívané symboly pro obce, města, hasiče, spolky, firmy

Svědectví o životě společenství lidí, o jejich práci a vnímání světa své doby. Lidí, kteří žili v souladu s určitými hodnotami a postoji, které nejenže vytvořili, ale doslova jimi žili a byli ochotni za ně bojovat. To vše může reprezentovat a zachytit prostřednictvím symbolů, znaků, motivů a hesel, ztvárněných do ucelené kompozice, vyšívaný slavnostní prapor. Ne nadarmo je díky své výjimečné řemeslné hodnotě a působivému uměleckému zpracování slavnostní prapor již více než dva tisíce let vhodným nositelem těchto idejí. Prostřednictvím něj tak můžeme vzdát hold něčemu vyššímu a trvalejšímu, co nás přesahuje. Zažít pocit sounáležitosti a předat svůj odkaz budoucím věkům.

Jak vzniká tradiční ruční výšivka? 

Proč vymýšlet něco nového, když sama historie ukazuje, že tehdejší řemeslo mistrovské výšivky došlo svého vrcholu. To nám ostatně dokazuje i životnost mnohých historických praporů, které se dají počítat v řádech stovek let. My jsme se i z tohoto důvodu rozhodli pokračovat v tradici a přísně dbáme na umělecko-řemeslné zpracování, bez jakéhokoliv podílu automatické výšivky. To je u nás zakázaný pojem.

Tradiční ruční vyšívání praporů

Klášter uchoval a přenesl tajemství ruční výšivky do dnešních dníTradice proslulé české a moravské výšivky vychází z práce řádových sester ve středověkých klášterech. Díky nim se unikátní řemeslo zachovalo do dnešních dní prostřednictvím několika učnic, kterým sestry stihly předat svůj um během sedmdesátých a osmdesátých let. Vždy si vybraly nejnadanější žačky z ročníku a veškeré řemeslné postupy je učily − od složitého ručního kreslení šablon až přes náročné vypichování motivů na samet a jemné ruční vyšívání. Podstatnou měrou se na udržení tradice podílela i odvěká výroba krojů na jižní Moravě. Od konce devadesátých let se pak díky rozvoji trhu a nadšení podařilo pozoruhodné řemeslo nejen obnovit, ale díky inovacím a rozšíření produkce o další výrobky, rozvinout a proslavit i v zahraničí. O úspěchu společnosti svědčí i skutečnost, že dnes téměř kapacitně nestíhá nápor zakázek. Umělecko-řemeslná ruční výroba je práce nejen velmi precizní, ale i zdlouhavá, a v Alerionu ji nešidí. Jen tak mohou vzniknout mistrovské výšivky, které zkušené vyšívačky vytvářejí mnohdy i několik měsíců. Kvalitu produktů z manufaktur firmy Alerion ostatně potvrzuje i nejdelší garance na českém trhu čítající 20 let.

Prapory přežívají staletí díky precizní a zručné práci vyšívaček. Naše společnost se specializuje na výrobu praporů a vlajek starodávnými řemeslnými postupy. Uchování tradice i původní podoby řemesla se stalo naším posláním. Více o výrobě vyšívaných znaků, vlajek a praporů zde.

Výroba nejen o vyšívaných symbolech

Kromě vyšívaných praporů, znaků a stuh pro města a obce, hasiče, myslivce, spolky, církve a firmy, které se dají díky svému provedení a vyhotovení vždy v jednom originálním kuse označit za umělecká díla, společnost rovněž nabízí svým zákazníkům výrobu venkovních tištěných vlajek pro reklamní a marketingové účely, dále české vlajky v oficiálním provedení a ve všech velikostech, vlajky EU, smuteční vlajky, státní znaky ČR, pamětní mince a medaile, řády a vyznamenání, stolní vlaječky, mávací praporky, samolepky a další symboly. Přesto podíl zakázkové výroby zůstává na více než 80 %. Standardní a typizované vlajky, znaky, odznaky a vlaječky je však možné zakoupit díky stálé nabídce v kamenné prodejně v Brně - Králově Poli na ulici Chaloupkova 1 nebo v on-line e-shopu firmy s okamžitým odesláním.

Kolekce symbolů

Společnost Alerion se za uplynulých 18 let stala jedinečnou díky osobnímu přístupu k zákazníkovi a ucelené nabídce znaků, vlajek, praporů, symbolů, jejich příslušenství i souvisejících odborných služeb. V Alerionu najdete vše na jednom místě.

Víte co znamená slovo "alerion"?

Znak AlerionAlerion je výjimeční figura v oblasti heraldických symbolů, kde je tzv. heraldickým
monstrem (tedy nadpřirozenou bytostí, která se ve světě běžně nevyskytuje). O alerionech se zmiňuje
v jednom ze svých dopisů o zázracích Východu evangelista Jan. Popisuje ho jako pána všech ptáků, většího než orel, ohnivé barvy a s křídly ostrými jako břitva. Na světě žije vždy jen jeden pár alerionů, samice po šedesáti letech snese dvě vejce, na kterých sedí šedesát dní a nocí. Po vylíhnutí mláďat rodiče odletí nad moře, kde se vrhnou do vody a utopí se. Ostatní ptáci hlídají hnízdo a krmí mláďata až
do chvíle, kdy mohou sama vzlétnout. Stejnou historii popisuje i Pierre de Beauvais zv. le Picard ve své knize Bestiaire. Má svůj původ a dlouhou tradici ve Francii, zejména ve znacích vévodů Lotrinských. Je zajímavé, že na jejich pečetích a mincích jsou až do konce 13. století vidět orli se zobáky a drápy, které začínají mizet teprve počátkem století čtrnáctého a až ve století patnáctém zmizel i zobák a tím alerion získal svou dnešní podobu. U nás se ve šlechtické heraldice téměř nevyskytuje. Figuru aleriona má však dodnes ve svém znaku řada francouzských měst. 

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka