Návrhy občanských a rodinných znaků

Návrhy osobních a rodinných občanských znaků

Osobní znak je vhodným dárkem k životnímu jubileu, stejně tak vytvořením rodinného znaku může začít pěkná rodová tradice spojená s předáváním hodnot, myšlenek a pomyslného rodinného žezla. Osobní znaky navrhujeme dle zásad občanské heraldiky. Zpracujeme pro vás osobní i rodinný znak či rodový erb na zakázku.

Patříme k předním českým heraldickým společnostem, přičemž výroba občanského znaku je u nás kompletní službou, která zahrnuje jak vstupní informačně-historickou rešerši, tak i následný vizuální návrh až po vyhotovení finální podoby k odevzdání. Prvním krokem k získání zcela nového občanského znaku je vyplnění dotazníku, poté probíhá konzultace s naším obchodním zástupcem i heraldikem.

Co vše bývá ve znaku vyobrazeno?

Vhodný symbol (figuru či figury) není jednoduché vymyslet a navrhnout. Měl by splňovat přísná heraldická pravidla, osobní a historický kontext, rodinnou tradici, profesi, hodnoty, osobní představy a přání nositele. Při výrobě znaků jsou tyto atributy důležité a jejich zpracování do vizuální podoby by mělo být přeneseno do jednoduché heraldické symbolické formy. S pomocí našeho předního heraldika pro vás dokážeme zajistit návrh i výrobu erbů a znaků na vysoké úrovni. Takto vzniklé osobní insignie vás budou výstižně zastupovat a zachytí vaši jedinečnost. 

Podstata rodinného znaku

Osobní či rodinný znak vychází historicky ze skladby znaku šlechtického a měšťanského, tvoří jej vlastní štít, kolčí přilba, přikrývadla, točenice, klenot, výjimečně i heslo. Znak by měl být výrazově jednoduchý a štít bez členění do několika polí (tj. čtvrcení). Prvním krokem k získání zcela nového občanského znaku je vyplnění dotazníku, poté probíhá konzultace s naším obchodním zástupcem i heraldikem. 

Kde všude lze znak použít?

I v dnešní době nalezne osobní znak mnohého uplatnění, je zároveň velice osobní a originální výpovědí a o jeho majiteli ledacos napoví. Můžete ho použít na vizitkách, pozvánkách, v elektronickém podpisu e-mailu, na hlavičkovém papíru nebo na barevném či slepotiskovém razítku pod vlastnoručním podpisem na nejrůznějších listinách, včetně pečetidla. Stejně tak si můžete svůj osobní znak nechat převést do hmatatelné podoby ve formě slavnostního ručně vyšívaného znaku či korouhve, prapor pak může např. opakovat samotný štít jeho tzv. rozpuštěním do listu. Další formu pak představuje jeho podoba smaltovaná, vyřezávaná nebo odlévaná.

Doplňující služby k výrobě osobního znaku

Kromě vlastní výroby autorského originálu znaku nabízíme také převod licence k užívání znaku ve smyslu autorského zákona, vypracování odborného heraldického popisu osobního znaku (tzv. blasonu) a důvodové zprávy, která zahrnuje – historický nástin, zdůvodnění podoby, popis symboliky a jejího významu. Váš osobní či rodinný znak zaregistrujeme do rejstříku osobních a rodinných znaků a s vaším souhlasem jej budeme veřejně publikovat. Prostřednictvím našeho projektu– heraldickyregistr.cz, chceme vlastníkům osobních občanských znaků umožnit registraci osobního znaku a jeho následnou digitální prezentaci. Podrobné informace o projektu najdete zde. Registraci vašeho znaku můžeme provést také v dalších uznávaných registrech, jako je například Česká genealogická a heraldická společnost v Praze.

Ukázky osobních a rodinných občanských znaků

Jak si udělat rodový erb, článek časopis ForMen

V době, kdy pravým luxusem jsou zboží a služby na míru, je ultimativní přepych vytvořit něco, co použijete jen vy a vaši potomci. Jako třeba rodinný znak, vycházející z tradice rodových erbů. Nedávno nás v naší firmě navštívil pan Krčmář, redaktor lifestylového časopisu ForMen, aby si popovídal s naším panem heraldikem Zdeňkem Kubíkem o osobní heraldice v českých zemích. Konkrétně o možnosti nechat si navrhnout a registrovat svůj vlastní, osobní rodinný znak. Přečtěte si článek nejen o vyhotovení osobního znaku očima pana Krčmáře, který vyšel v lednovém vydání časopisu ForMen na str. 32 - 35. Článek online i přímo zde.

Heraldická pravidla při tvorbě osobního znaku

V České republice není vytváření a užívání tzv. občanských osobních heraldických znaků právně ošetřeno, jako například ve Velké Británii nebo i na Slovensku, ani nemá takovou tradici, jako třeba v republikánském Švýcarsku, ale vychází z historicky obecně platných heraldických zásad a zvyklostí, běžných v měšťanském prostředí od doby raného novověku. Občanskou osobní heraldiku také nelze ztotožňovat s dobovou šlechtickou (rodovou) heraldikou, a proto též důsledně užíváme označení úplný „osobní občanský znak“ místo „šlechtický rodový erb“. Slovo erb pochází z německého „der Erbe = dědic, dědictví“. Základem každého heraldického znaku je vždy štít, který může být používán i samostatně, například ženami, které zbroj běžně nenosily, viz. též komunální znaky, kde je podmínkou. Tzv. úplný znak, vyjadřující fyzickou osobu nositele, ale tvoří štít, přilba s točenicí, přikrývadly a klenotem. Pro občany platí striktní zásada užívat pouze tzv. kolčí přilbu, původem z 15. století, s točenicí nebo i bez ní, nikdy ne s korunou šlechtických turnajských přileb! Štít znaku rozhodně nesmí být složitý, čili např. čtvrcený a podobně. Nejsou přípustné žádné tzv. honosné kusy a trofeje kolem štítu, preferuje se jednoduchost a výraznost celé kompozice znaku.
Dle požadavků a charakteristiky uživatele osobního občanského znaku je zvoleno příslušné štítové znamení (figura či figury, které dělíme na tzv. heroldské, čili geometrické a obecné, tj. všeobecně známé) v daných heraldických tinkturách. Těch je šest, dva kovy, zlato a stříbro (zobrazované běžně žlutou a bílou či šedou) a čtyři barvy (červená, modrá, zelená, černá), výjimečně i tzv. přirozené (jako je např. hnědá barva kmene stromu, nebo tělová atd.). Přičemž platí základní pravidlo, že kov se klade na barvu a barva na kov! Štít blasonujeme, tj. odborně popisujeme, stranově vždy z pohledu (pravé strany respektive ruky) jeho nositele, nikoliv pozorovatele znaku. Svislá nebo kosmá pozice štítu souvisí s kresbou znaku z profilu nebo en face. Zbarvení kolčí přilby je dáno přirozenou šedomodrou ocelovou barvou se zlatým lemováním, nýtováním a červeným vyložením. Látková přikrývadla nesou tinktury štítu tak, že barva (či barvy) jsou nahoře a kov (kovy) vždy jako podšívka. Tinktury přikrývadel mohou být stejné vpravo i vlevo, nebo různě kombinované. Pro točenici platí, že obsahuje střídavě kov (kovy) a barvu (barvy) štítu. Můžeme se držet britské zásady, že v prvním viditelném závitu točenice je kov, ale není to u nás podmínkou. Rovněž je možné, ve výjimečných a zdůvodnitelných případech, točenici (látkový věnec) zcela vynechat a klenot pak spočívá přímo na temeni přilby (s přikrývadly) nebo ji nahradit jiným věncem, polštářem apod. Klenotem na přilbě, respektive točenici často bývá opakující se identické výrazné znamení ze štítu, nebo jiná další vybraná obecná figura. Případně některý z nejstarších a nejčastějších typů klenotů (tj. křídla, rohy, pštrosí či paví pera), opět v příslušných štítových tinkturách, který může být navíc doplněný konkrétní (průvodní adresně zvolenou) figurou.

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka