Jak zachránit poškozený prapor a zachovat jeho poselství do budoucna?

Náležitá profesionální péče může praporu navrátit nejen jeho původní barvy a lesk, ale také prodloužit životnost. Způsobů, jak léty „zmožený“ prapor zachránit, je přitom hned několik.
Jak zachránit poškozený prapor a zachovat jeho poselství do budoucna?

Replika historického praporu SDH Novosedly

Základní konzervace

Jedná se v podstatě o nejjemnější mechanické čištění, kdy restaurátorka prapor nejprve očišťuje od drobných prachových částic odsátím a štětečkem. Podle rozsahu poškození dále volí čištění na suché bázi nebo deionizovanou vodou a vatovými tampony. Po tomto zásahu je prapor připraven na svůj další společenský život.

Konzervace s drobnými restaurátorskými zásahy

V případě, že je u praporu na několika místech porušena výšivka, uvolněné nitky nebo lehce potrhaná látka, je potřeba už větších zásahů restaurátora. Hlavním cílem je opravit veškeré trhlinky a především zamezit dalšímu poškozování praporu.

Restaurování praporu

„Silně poškozený prapor prochází našimi restaurátorskými pracemi v plném rozsahu,“ uvádí Tomáš Pokorný z firmy Alerion. Doba trvání restaurace praporu je vždy individuální dle stupně poškození praporu. Výsledkem restaurování je souhrnná restaurátorská zpráva, kde jsou popsány provedené restaurátorské zásahy. Součástí této zprávy jsou i doporučení týkající se pravidel uchovávání, vystavení a manipulace s praporem. 

Výroba věrné repliky praporu

K výrobě věrné repliky praporu dochází ve chvíli, kdy už původní prapor není možné kvůli opotřebení používat nebo je po konzervaci doporučen k uložení či vystavení. Výroba nové repliky obvykle zabere 2 – 3 měsíce intenzivní práce. Potřebný čas ovlivňuje především složitost původní výšivky, dostupnost původních fotografií praporu či dokumentace (někdy je dochován původní grafický návrh praporu), ale i stav, ve kterém se starý prapor nachází. Nejdůležitější je při výrobě repliky praporu dokonalé překreslení motivů z historického praporu, aby nová replika vypadala jako původní prapor v době svého vzniku.

Věrná replika historického praporu SDH Novosedly

Historický prapor jako výchozí podklad a inspirace pro nový návrh praporu

Vedení sboru, spolku či sdružení se může rozhodnout pro použití vybraných nosných a zajímavých prvků, motivů nebo jen detailů z původního historického praporu. Odborníci z firmy Alerion pomohou navrhnout a vytvořit podobu repliky tak, aby reflektovala minulost sboru, současnost i jeho další směřování, s respektem k historii, tradicím a místním reáliím.

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka