Návrhy firemní symboliky

Návrhy firemní symboliky

Logo firmy je vizitkou, jakož i vizuální prezentací, díky které je každá firma jedinečná a snadno identifikovatelná. Pomocí značky se firma přibližuje svým zákazníkům a buduje si s nimi vztah. Mnohdy by si ale logo, poselství a celková myšlenka firmy zasloužila převést do vznešenější a hmatatelnější podoby. 

Význam firemní vyšívané vlajky
Přibývá firem, které si uvědomily, že chtějí vyjádřit svou úctu k předkům, jež firmu vybudovali nebo firmy nové, které chtějí zanechat hodnoty a myšlenky, které se stanou poselstvím pro jejich následovníky. Firemní vyšívaná vlajka či znak se tak stává firemní insignií, která vhodně doplňuje interiér (zasedací místnost, showroom, kancelář ředitele) sídla firmy a je doslovným zhmotněním idejí společnosti.  

Slavnostní představení vyšívaného firemního praporu. Detail výšivky firemního praporu.

Vyšívaný firemní prapor. Detail vyšívaného firemního praporu.

Jak ale takový symbol vzniká?

Náš zkušený heraldik se ujme zástupců vaší firmy a spolu s nimi hledá nejvhodnější symboliku a sdělení, které by bylo příhodné na vlajku či znak umístit. Nemusí se vždy jednat pouze o logo. Mnohdy si firmy přejí zdůraznit nějakou důležitou část své historie, nebo v případě rodinné firmy, nějaký osobní odkaz či příslušnost k zemi, ve které byla firma založena. To vše se pak snažíme převést do heraldického či vexilologického jazyka a vkusně přenést na samotné symboly.

Firemní/osobní znak v dřevěném provedení. Detail vyřezávaného osobního/firemního znaku.

Podobně, jako například na praporech hasičských, je odlišná přední a zadní strana. Na přední straně je umístěno nejčastěji logo firmy, symbolické vyjádření oboru podnikání, slogan, nápis, heslo či motto, na zadní straně pak může být světec či patron profese, ve které firma působí, dále mapa území, kde firma sídlí, a další nepřeberné množství možností grafických stylizací. Využít se dají také letopočty a významné mezníky firmy. Znak lze vyhotovit ve dvou provedeních – malém či velkém. Samotný vznik vlajky pak zabere čas mnohdy až několika měsíců. Umělecko-řemeslná ruční výroba je práce nejen velmi precizní, ale i zdlouhavá.

Vyšívaný osobní/firemní znak ve velkém provedení. Detail výšivky občanského/firemního znaku ve velkém provedení.

Ukázka propojení osobního znaku s firemní symbolikou

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka