Oživení symbolů městské části Brno – Nový Lískovec

Znak společně s vlajkou symbolizují sounáležitost k určitému společenství, obci, městu, kraji, zemi a jejich hodnotám. Nejen dnes, v době sílící globalizace, hledáme způsoby jakými podtrhnout vlastní svébytnost a zdůraznit svou výjimečnost. Tyto symboly tedy nejen sjednocují, ale zároveň odlišují a zviditelňují.
Oživení symbolů městské části Brno – Nový Lískovec

Naše umělecké vyšívačky je vyhotovují tradičními umělecko-řemeslnými metodami, kterými navazují na práci řádových sester ze středověkých klášterů. Díky těmto klasickým postupům vznikají v našich dílnách produkty s uměleckou hodnotou.

Slavnostní vyšívaná vlajka MČ Brno - Nový Lískovec.Výšivka slavnostní vlajky (praporu) MČ Brno - Nový Lískovec.

 

 

 

 

 

Vyšívaný znak MČ Brno - Nový Lískovec.Znak MČ Brno - Nový Lískovec v podobě štítu s červenobílými pruhy a modrou čtvrtí se třemi lískovými oříšky je dlouhodobě tradičně užívanou symbolikou. Původní originální vyobrazení a popis znaku a vlajky zpracované v roce 1996 heraldikem panem Loudou se na radnici nepodařilo dohledat. V roce 2015, po modernizaci radnice, byla zpracována grafická podoba znaku dle vyobrazení ve Statutu pro užívání znaku, vlajky a loga města Brna, znaků a vlajek městských částí.

Stále však přetrvávaly pochybnosti o tom, zda je takové vyobrazení správné a proto se zastupitelé MČ obrátili na naši heraldickou kancelář s žádostí o zpracování odborného posouzení a návrhu řešení. Tohoto úkolu se zhostil náš pan heraldik a vexilolog PhDr. Zdeněk Kubík a v prosinci 2017 pak zastupitelstvo MČ Brno - Nový Lískovec jednomyslně schválilo podobu těchto symbolů. 21.6.2018 byly znak a vlajka městské části oficiálně uděleny a na podzim vznikla v naší dílně ucelená vyšívaná kolekce symbolů – znak, slavnostní vlajka a pamětní stuha, které se staly důstojnou dominantou jednacích a reprezentačních prostor.

Kolekce vyšívaných symbolů - znak, slavnostní vlajka a pamětní stuha.

Alerion. Znovuobjevujeme pro vás svět viditelných a živoucích symbolů.

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka