Vyšívaný příběh městyse Karlštejna

Městys Karlštejn netřeba dlouze představovat. Mnozí z vás už určitě Karlštejn, a třeba i několikrát, navštívili. Městys Karlštejn se nachází asi 30 km jihozápadně od Prahy. Rozkládá se na březích řeky Berounky v Chráněné krajinné oblasti Český kras. Dlouho zůstávala obec ve stínu hradu, přestože vznikla ve stejné době.
Vyšívaný příběh městyse Karlštejna

Co jste, ale možná nevěděli je, že původní pojmenování, shodné s názvem hradu, se v 15. století změnilo v Budy, podle příbytků, v nichž žili původní obyvatelé. Od 18. století nesla název Budňany. Od roku 1952 se vše vrátilo k původnímu názvu Karlštejn. Městysem se Karlštejn stal v roce 2007.

Vyšívaná vlajka (prapor) městyse Karlštejna.

Minulý rok se celé Česko neslo na vlně oslav 700letého výročí narození tuzemského nejvýznamnějšího panovníka Karla IV. Jeho městys Karlštejn na počest výročí uskutečnil v červnu velkolepé oslavy - a navíc si nechal ke svému historickému znaku navrhnout a udělit vlajku. Celým procesem městys provedl náš pan heraldik a vexilolog PhDr. Zdeněk Kubík. A jak vexilologický návrh vlajky, který vychází z historického znaku, probíhal?

Vyšívaná znak ve velkém provedení městyse Karlštejna.„V případě městyse Karlštejna se nám nedochovalo dobové znakové privilegium. Užívaný historický – tzv. vydržený – znak městyse je přitom téměř shodný se znakem českého krále, tedy i Českého království a malým státním znakem České republiky,“ vysvětluje heraldik PhDr. Zdeněk Kubík.

 

„Znak Karlštejna je pak kodifikovaný v publikaci Jiřího Čarka: Městské znaky v českých zemích z roku 1985. Zde uvedená figura dvouocasého lva ve znaku Karlštejna je v publikaci vyobrazena s drobným rozdílem od znaku státního, a to s červeným jazykem. Lev na malém státním znaku má přitom jazyk zlatý,“ vysvětluje dále.

Jazyk červený vs. jazyk zlatý

Vyšívaný znak, vlajka městyse Karlštejna.Ačkoliv městys Karlštejn v minulosti užíval lva i s jazykem zlatým, zastupitelstvo rozhodlo důsledně užívat korunovaného dvouocasého lva s jazykem červeným, tedy se záměrným "malým" odlišením od státního symbolu. V této podobě předložilo historický znak i Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na vědomí dalšího užívání. Nově navržená, podvýborem schválená a předsedou PS udělená vlajka městyse tuto znakovou figuru korunovaného stříbrného/bílého dvouocasého lva s červeným jazykem a zlatou/žlutou zbrojí (tj. drápy) opakuje jejím převedením do bíle lemovaného červeného vlajkového listu. Bílý lem současně evokuje ohrazení hradu.

Karlštejn nově zkrášlí ucelená kolekce symbolů

Starosta městyse Karlštejna Petr Rampas se rozhodl městečko pod královským hradem pozvednout a k tomu neodmyslitelně patří i oficiálně uznané a především zhotovené heraldické a vexilologické ztvárnění, které přežije staletí a propojí tak mnoho generací jeho obyvatel. „Obecní symboly jsme v minulosti neužívali, což chceme změnit. Obecní znak v budoucnu zkrášlí všechna důležitá veřejná prostranství – uvítací cedule, ovály na významných budovách a další vyobrazení se znakem městyse pozvednou historický ráz místa a hezky navážou na významnou součást naší historie a tradice,“ uvádí starosta.

Vyšívané symboly městyse Karlštejna - znak, vlajka (prapor), stuha.

V letošním roce nechali zastupitelé městyse vyhotovit v naší dílně vyšívané symboly – znak ve velkém provedení, vyšívaný prapor (vlajku) a pamětní stuhu. „Ty budou ozdobou na významných místních událostech, oslavách a setkáních," dodává starosta městyse Petr Rampas.

„Každý znak a vlajka si s sebou nesou svůj příběh o vzniku města či obce, jejich rozvoji, životě místních obyvatel i významných událostech. Právě symboly obcí umí nejlépe vyprávět o historii, tradici i legendách a uchovat zdejší jedinečný příběh," uzavírá heraldik.

 

 

ALERION. Pro krásu okamžiku, pro další staletí.


 


Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka