Restaurování a repliky praporů

Restaurování a repliky praporů

Náležitá profesionální péče může praporu navrátit nejen jeho původní barvy a lesk, ale také prodloužit životnost. V závislosti na opotřebení materiálu vybereme nejvhodnější postup.

Záleží především na stupni poškození výšivky, degradaci vnitřních výztuh nebo na
stupni mechanického poškození. Způsobů, jak léty „zmožený“ prapor zachránit, je přitom několik. 

Historický prapor SDH Židlochovice, stav před restaurováním. Historický původní prapor SDH Židlochovice, stav po restaurování.

Historický prapor TJ Sokol Vítkovice a jeho věrná replika, přední strana (avers). Historický prapor TJ Sokol Vítkovice a jeho věrná replika, zadní strana (revers).
Detail výšivky repliky sokolského praporu T.J. Sokol Vítkovice. Umělecká výšivka repliky sokolského praporu.

Historický původní prapor DHZ Veľké Kostoľany. Vyšívaná replika historického praporu DHZ Veľké Kostoľany.
Detail malby svatého Floriána původního historického praporu DHZ Veľké Kostoľany. Umělecká výšivka svatého Floriána z repliky praporu DHZ Veľké Kostoľany.

Základní konzervace

Jedná se v podstatě o nejjemnější mechanické čištění, kdy restaurátorka prapor nejprve očišťuje od drobných prachových částic odsátím a štětečkem. Podle rozsahu poškození dále volí čištění na suché bázi nebo deionizovanou vodou a vatovými tampony. Po tomto zásahu je prapor připraven na svůj další společenský život.

Konzervace historického praporu SDH Moravské Budějovice (avers). Konzervace historického praporu SDH Moravské Budějovice (revers).
Detail historického praporu - hasiči Moravské Budějovice.

Konzervace s drobnými restaurátorskými zásahy

V případě, že je u praporu na několika místech porušena výšivka, uvolněné nitky nebo lehce potrhaná látka, je potřeba už větších zásahů restaurátora. Hlavním cílem je opravit veškeré trhlinky a především zamezit dalšímu poškozování praporu.

Renovace církevní korouhve. Renovace historické církevní korouhve.

Konzervace historického praporu SDH Dačice (avers). Konzervace historického praporu SDH Dačice (revers).

Restaurování praporu

Silně poškozený prapor prochází našimi restaurátorskými pracemi v plném rozsahu. Doba trvání restaurování praporu je vždy individuální dle stupně poškození praporu. Výsledkem je souhrnná restaurátorská zpráva s fotodokumentací, kde jsou popsány provedené zásahy.  Součástí této zprávy jsou i doporučení týkající se pravidel uchovávání, vystavení a manipulace s praporem.

Historický hasičský prapor SDH Ivaň - stav před restaurováním, avers. Historický hasičský prapor SDH Ivaň - stav po restaurováním, avers.Historický hasičský prapor SDH Ivaň - stav před restaurováním, revers. Historický hasičský prapor SDH Ivaň - stav po restaurování, revers.

Výroba věrné repliky praporu

K výrobě věrné repliky praporu dochází ve chvíli, kdy už původní prapor není možné kvůli opotřebení používat nebo je po konzervaci doporučen k uložení či vystavení. Výroba nové repliky obvykle zabere 2 – 3 měsíce intenzivní práce. Potřebný čas ovlivňuje především složitost původní výšivky, dostupnost původních fotografií praporu či dokumentace (někdy je dochován původní grafický návrh praporu), ale i stav, ve kterém se starý prapor nachází. Nejdůležitější je při výrobě repliky praporu dokonalé překreslení motivů z historického praporu, aby nová replika vypadala jako původní prapor v době svého vzniku.

Historický prapor SDH Vracov, přední strana (avers). Věrná replika historického praporu, přední strana (avers).
Historický prapor SDH Vracov, detail výšivky hasičské přilby. Věrná replika historického praporu, detail výšivky hasičské přilby.
Historický prapor SDH Vracov, zadní strana (revers). Věrná replika historického praporu, zadní strana (revers).
Původní prapor SDH Vracov, detail malby hořící budovy. Replika historického hasičského praporu, výšivka hořící budovy.

Historický prapor jako výchozí podklad a inspirace pro nový návrh praporu

Vedení sboru, spolku či sdružení se může rozhodnout pro použití vybraných nosných a zajímavých prvků, motivů nebo jen detailů z původního historického praporu. Odborníci z firmy Alerion pomohou navrhnout a vytvořit podobu repliky tak, aby reflektovala minulost sboru, současnost i jeho další směřování, s respektem k historii, tradicím a místním reáliím, vše v heraldické správnosti.

Historický původní prapor T.J. Sokol Jihlava (avers). Historický původní prapor T.J. Sokol Jihlava (revers).
Replika historického sokolského praporu (avers). Vyšívaná replika historického praporu T.J. Sokol Jihlava.

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka