Restaurování a repliky praporů

Restaurování a repliky praporů

Náležitá profesionální péče může praporu navrátit nejen jeho původní barvy a lesk, ale také prodloužit životnost. V závislosti na opotřebení materiálu vybereme nejvhodnější postup.

Záleží především na stupni poškození výšivky, degradaci vnitřních výztuh nebo na
stupni mechanického poškození. Způsobů, jak léty „zmožený“ prapor zachránit, je přitom několik. 

Základní konzervace

Jedná se v podstatě o nejjemnější mechanické čištění, kdy restaurátorka prapor nejprve očišťuje od drobných prachových částic odsátím a štětečkem. Podle rozsahu poškození dále volí čištění na suché bázi nebo deionizovanou vodou a vatovými tampony. Po tomto zásahu je prapor připraven na svůj další společenský život.

Konzervace s drobnými restaurátorskými zásahy

V případě, že je u praporu na několika místech porušena výšivka, uvolněné nitky nebo lehce potrhaná látka, je potřeba už větších zásahů restaurátora. Hlavním cílem je opravit veškeré trhlinky a především zamezit dalšímu poškozování praporu.

Restaurování praporu

Silně poškozený prapor prochází našimi restaurátorskými pracemi v plném rozsahu. Doba trvání restaurování praporu je vždy individuální dle stupně poškození praporu. Výsledkem je souhrnná restaurátorská zpráva s fotodokumentací, kde jsou popsány provedené zásahy.  Součástí této zprávy jsou i doporučení týkající se pravidel uchovávání, vystavení a manipulace s praporem.  

Výroba věrné repliky praporu

K výrobě věrné repliky praporu dochází ve chvíli, kdy už původní prapor není možné kvůli opotřebení používat nebo je po konzervaci doporučen k uložení či vystavení. Výroba nové repliky obvykle zabere 2 – 3 měsíce intenzivní práce. Potřebný čas ovlivňuje především složitost původní výšivky, dostupnost původních fotografií praporu či dokumentace (někdy je dochován původní grafický návrh praporu), ale i stav, ve kterém se starý prapor nachází. Nejdůležitější je při výrobě repliky praporu dokonalé překreslení motivů z historického praporu, aby nová replika vypadala jako původní prapor v době svého vzniku.

Historický prapor jako výchozí podklad a inspirace pro nový návrh praporu

Vedení sboru, spolku či sdružení se může rozhodnout pro použití vybraných nosných a zajímavých prvků, motivů nebo jen detailů z původního historického praporu. Odborníci z firmy Alerion pomohou navrhnout a vytvořit podobu repliky tak, aby reflektovala minulost sboru, současnost i jeho další směřování, s respektem k historii, tradicím a místním reáliím, vše v heraldické správnosti.

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka