Osobní občanský heraldický znak paní Mgr. Milady Prokopové

Dámská forma osobního občanského znaku

Blason osobního znaku:
Ve stříbrném štítě červené srdce šikmo přeložené zlatým psacím brkem přeloženým černou osminovou notou.

Nositelka znaku se (jako žena) rozhodla používat pouze samotného štítu, bez přilby, přikrývadel, točenice a klenotu tzv. úplného (mužského) znaku, což je u dámy velmi vhodné. Stříbrná tinktura štítu patří mezi její oblíbené.

Tzv. obecná figura červeného srdce symbolizuje atribut sv. Františka Saleského (patrona žurnalistiky, tedy její profese) i křestní (slovanské) jméno Milada (znamenající „milá/mladá“) a patří k oblíbenému znamení paní Prokopové. Druhá obecná figura zlatého psacího brku ještě výmluvněji reprezentuje novinářskou práci a přeneseně i význam příjmení (od jména Prokop, řeckého původu, ve významu „průkopník/připravený“). Poslední obecnou figurou je pak černá osminová nota značící všeobecnou lásku k hudbě.

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka