Osobní občanský znak s firemní symbolikou, Stanislav Kasl

Osobní znak s firemní symbolikou

U další ukázky znaku byla vybrána zelená a červená barva, protože patří k oblíbeným barvám nositele znaku. Tvoří dvě pole štítu a logicky jsou obsažené v točenici i přikrývadlech přilby. Zelená je přitom symbolem aktivně provozované myslivosti a proto heraldik zvolil jako obecnou figuru paroží v dolním poli štítu a klenot rohů na přilbě. Figura obilných klasů zase symbolizuje zemědělský původu rodiny. Červené kvádrované pole evokuje zeď a odkazuje tak
na vybudovanou rodinnou stavební firmu.

Blason osobního znaku:
Dělený štít, v horním zeleném poli tři vyrůstající odkloněné obilné klasy, v dolním červeném kvádrovém poli paroží, vše zlaté. Kolčí přilba se zeleno- zlato-červenou točenicí, zeleno-zlatými a červeno-zlatými přikrývadly. Klenotem jsou zlaté rohy.

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka