Venkovní tištěné vlajky Alerion

Metody tisku

Jaké tiskové metody při výrobě vlajek používáme?


Sítotisk (nepřímý tisk)

Základem této techniky je vytvoření šablony a následné protlačování tiskové barvy přes prostupná místa v ní. Ta je upevněna na sítotiskovou tkaninu. Průchodná místa šablony umožňují průtisk barvy síťovinou. Výhodou sítotisku je velký nános tiskové barvy na vlajkovinu, dosažení plné sytosti barev, 100 % průtisk i na druhou stranu vlajkoviny a po následném proprání a vysokotlakém propaření vlajek také dosažení nejkrásnějšího vzhledu a lesku. V naší produkci užíváme jak ruční sítotisk (pro výrobní série od 10 ks vlajek), tak automatizovaný sítotisk (sto- a tisícikusové výrobní série).

 

Sublimační tisk (transferový tisk) 

Specifický inkoust je nanášen na přenosový papír, odkud se zvolený motiv při transferu v termolisu dostává na požadovaný textilní materiál. Jde tedy o dva fyzikální jevy. Speciální inkoust, mění skupenství z pevného na plynné. Díky zahřátí potiskovaného materiálu se otevřou jeho póry, v tomto okamžiku do nich vstupuje barevný plyn. Po snížení teploty se póry uzavřou a plyn mění své skupenství na tuhé a stává se tak součástí vlajkoviny.


Digitální tisk (přímý tisk)

Technika, která při tisku nevyžaduje žádný mezikrok, grafika je tisknuta přímo z počítače prostřednictvím tiskárny na textilní vlajkovinu.

 

Variantu tisku navrhujeme s ohledem na množství vlajek, barevnost a náročnost grafického návrhu.


 
Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka