Jak správně požehnat hasičskému nebo komunálnímu praporu a uvést ho do života

Oficiální slavnostní akt žehnání komunálního nebo hasičského praporu se řídí ustálenými zvyky, které jsou běžné především pro SDH nebo jiná veřejná společenství. Mezi ty řadíme například tělovýchovné, osvětové, kulturní či historické spolky.
Jak správně požehnat hasičskému nebo komunálnímu praporu a uvést ho do života

Obecně lze říci, že se jedná o kombinaci světské a duchovní roviny. V programu takové slavnostní akce by neměl chybět průvod obcí či městem, jehož součástí bývá obvykle zastávka u významných budov a míst, například u pomníku padlých či jiného pietního místa. Zde se jako projev úcty pokládá kytice nebo věnec.

Zastávka u pomníku padlých Vyvěšení české a obecní/městské vlajky

 

 

 

 

Význam a důstojnost pamětního místa můžete podtrhnout vyvěšením české a vaší obecní/městské, ale také hasičské vlajky.

Ústřední roli nejčastěji zastává praporečník, doprovod – stráž a velitel. V případě hasičských jednotek se jedná o kombinaci slavnostního nástupu a hlášení uniformované jednotky. Žehnání praporu je slavnostní okamžik, který se uskutečňuje při vhodné příležitosti, jakými mohou být místní slavnosti, oslavy výročí sboru, oslavy první zmínky o obci/městu , poutě a hody. V souvislosti s těmito významnými událostmi dochází k předání a k představení slavnostního vyšívaného hasičského nebo komunálního praporu. Žehnání provádí výlučně duchovní osoba na stanoveném místě, jako je například kostel, kaple, veřejné prostranství, společenský sál a sportoviště.

Žehnání komunálního praporuSlavnostní projev při příležitosti žehnání hasičského praporu

 

 

 

 

 

Smysl žehnání, jeho morální a sociální vazby, vysvětlí buď pověřený duchovní, velitel útvaru nebo jiná ustanovená osoba - řečník. Na znamení žehnání se během obřadu, či na jeho konci, k hasičskému nebo komunálnímu praporu připevní připravená, a případně též samostatně požehnaná, slavnostní stuha s příslušným pamětním nápisem. Hledáte vhodný text na vyšívanou stuhu? Inspirujte se na stránkách pro obce/města zde nebo v kolekci symbolů pro hasiče zde.

Žehnání pamětní stuhy k vyšívanému praporu

Slavnostní vyšívaný prapor, stuha, žerď a stojan Slavnostní vyšívaná obecní vlajka, znak, stuha

 

V průběhu obřadu může praporečník odložit žerď s praporem do podstavce. Nový vyšívaný komunální symbol tak získá důstojné vzezření.

 

 

A k čemu požehnání slouží? Je to trvale platná přímluvná modlitba za ty, kteří pod dotyčným praporem žijí a pracují. Přímluva k Bohu vyjadřuje prosbu, aby ti, které prapor symbolizuje a spojuje, chtěli a uměli, s Boží pomocí, chránit i střežit lidské společenství, zastávané profesní a veškeré morální hodnoty a aby se dokázali pod praporem skutečně a opravdově sjednotit. V neposlední řadě jde o prosbu o ochranu života a zdraví všech obyvatel. Žehnání je znamením toho, že si přítomní uvědomují existenci vyšších hodnot, pro které jsou ochotni obětovat nejenom svůj čas a síly, ale v krajním případě i život. Žehnání může provázet též chvíle ticha se vzpomínkou na všechny zesnulé. 

Slavnostní žehnání obecního nebo hasičského praporu

Nakonec nezapomínejte na pečlivou dokumentaci akce, ať už prostřednictvím fotografií, videozáznamu či slovního zápisu do kroniky. Tyto dokumenty a soubory můžete vložit úložné na USB flash disku do hlavice žerdi s tajnou schránkou jako svědectví a odkaz dalším generacím.

Navštivte naše stránky, kde v sestavené kolekci symbolů pro města a obce nebo v kolekci symbolů pro hasiče najdete vše, co pro takovou slavnostní akci budete potřebovat.

Alerion. Jeden prapor nás spojuje!

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka