Příběh úspěchu

Když v roce 2000 zakládal Tomáš Pokorný v Bystřici nad Pernštejnem firmu Alerion, ne jednou si přitom vzpomněl na své předky. Dědeček Ladislav byl švec a šil ručně boty, děda Jaroslav zasvětil svůj život tesařině a dokázal o ní poutavě hodiny vyprávět, pradědeček zase vyráběl originální ručně vyřezávané hračky v malé východočeské obci proslavené udržováním lidových řemeslných tradic dodnes. Tomáš Pokorný doufal, že po nich zdědil nejen zručnost, ale i podnikatelské geny a že se mu ve výrobě i obchodě bude dařit. Dnes si můžeme dovolit potvrdit, že tehdejší přání se změnilo ve skutečnost. Firma pojmenovaná po bájné heraldické figuře dnes zaměstnává přes 30 odborníků, mezi nimi umělecké vyšívačky, šablonářky, švadleny, restaurátory, řezbáře, smaltéry, medailéry, tiskaře, grafiky a heraldiky. Společnost Alerion má dílny na několika místech na Moravě i v Čechách, sídlo firmy přitom zůstává v Brně, symbolicky v těsné blízkosti historické budovy kartuziánského kláštera v Králově Poli.

Povězte nám svůj příběh o tom, kterak vlajky začaly psát váš životní příběh.

Tomáš Pokorný, zakladatel a jednatel společnosti AlerionS trochou nadsázky mohu říci, že se tak stalo již v raném dětství, když jsme si s kamarády rádi hrávali na vojáky a kromě mečů jsme si vyrobili také vlajku ze starého prostěradla, na kterou jsme nakreslili lva. Na gymnáziu byl mým oblíbeným předmětem dějepis a historie. Poté jsem se však rozhodnul pro studium práv, ale záliba se mi vrátila v podobě heraldiky (nauka o znacích a erbech, jedna z tzv. pomocných věd historických). V té době mohly české obce a města užívat své symboly – znak a vlajku, což bylo významné oprávnění dané zákonem o obcích. Nevěděly však, jak mají jejich symboly vypadat, jak si je navrhnout, co pro jejich přidělení udělat. S ohledem na naše vědomosti a zkušenosti jsme se spolužáky z gymnázia (kteří mezitím již také studovali historii na vysoké škole) opět setkali a začali pracovat a navrhovat znaky a vlajky pro první zájemce z řad starostů. Je pravdou, že za více jak 20 let jsme se pořádně rozrostli a rozšířili jak nabídku služeb v oblasti navrhování heraldických symbolů, tak i portfolio produktů, co se vlastní výroby symbolů týká. Náš dnešní katalog s ceníkem mají přes 150 stran a vše se týká vlajek, praporů, znaků, erbů, odznaků, stožárů, medailí, mincí a souvisejících produktů.

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka