Vlajkové stožáry

Tipy pro obce a města

Zákazníci se nás často ptají, jak nejlepším možným způsobem vyřešit vlajkovou výzdobu v obci nebo městě. Ve většině případů vědí, že vlajky by si v obci nebo na veřejném prostranství zasloužily větší viditelnost, jen pro ně hledají nejvhodnější konkrétní místo. Přinášíme proto několik osvědčených rad, doporučení a tipů, jak správně obec vlajkami vyzdobit, na jakých místech je ve městě vyvěsit a jaké zásady u toho respektovat.

Vlajkové stožáry

Vlající vlajky mají být v obci a městě skutečně vidět

Proto je vhodné volit pro umístění vlajkových stožárů veřejná prostranství – návsi, náměstí nebo parky. K tomu slouží nejlépe zemní vlajkové stožáry, k nejčastěji užívaným patří v České republice stožáry hliníkové. Doporučená výška začíná na 6metrové výšce stožárů, nicméně dle místa jeho rozlehlosti, resp. viditelnosti i z větší dálky, případně dle zástavby v okolí a výšce okolních budov můžeme doporučit i vlajkové stožáry vyšší – typické velikosti pro komunální užití jsou tak 8 a 10 metrů, dodávají se však i stožáry 11metrové.

Starostové obcí měst nechávají instalovat vlajkové stožáry také u pomníků, soch, památných míst, před kulturními domy, knihovnami, u muzeí, sportovišť, koupališť, sportovních hal, bazénů a před dalšími významnými budovami. Vhodné je také vyvěsit vlajky na fasádních stožárech přímo na obecních a městských budovách. V našich podmínkách je to typicky budova radnice, kde sídlí městský nebo obecní úřad, ale i další instituce státní správy a samosprávy.

Jaký počet vlajek?

Jaký má být počet vlajek, které se v obcích a městech vyvěšují? Jsou města, kde mají i deset stožárů a vyvěšují na nich jen městské vlajky. Takové instalace jsou většinou součástí architektonické koncepce staveb a jejich okolí. Typicky však instalujeme v obcích a městech 3 až 4 stožáry na jedno místo – pro českou státní vlajku, pro obecní (či městskou), další pro krajskou vlajku a čtvrtý pro vlajku EU. Možné je však vlajkovou prezentaci rozšířit o další stožár, například s vlajkou partnerského města či dalšími vlajkami (s logem města nebo městské firmy). K památníkům (například obětem první nebo druhé světové války) pak nejčastěji umisťujeme dva vlajkové stožáry pro vlajku státní a obecní (městskou).

Neexistuje tak žádný přesně daný počet vlajkových stožárů, na kterých by obce měly vztyčovat vlajky. Je vždy prospěšné respektovat místní podmínky a navrhnout umístění a počet vlajkových stožárů na míru individuálně každému místu. Je však přesně dané je pořadí vlajek a musí být respektováno čestné umístění české státní vlajky (a následně i dalších, s ní současně vyvěšovaných vlajek). V obojím zákazníků rádi poradíme a navrhneme nejvhodnější počet vlajkových stožárů s vlajkami pro obec a město, včetně stanovení správného pořadí vlajek.

Kdy vyvěšovat vlajky?

Vlajky nechte vyvěšené stále, nejen ve dnech státních svátků a významných dnů. Dnes je již běžné, že se vlajky po uplynutí státního svátku nesvěšují a vlají v obci a městě stále. Při dnešní vysoké úrovni a kvalitě vlajkových materiálů se výdrž vlajkové výzdoby zvýšila a je tak žádoucí, aby stožáry nezely prázdnotou, ale byly na nich reprezentativně stále vyvěšeny vlajky.

Na jaká místa vlajky vyvěsit?

Kromě typických míst nacházíme u našich zákazníků také specifická a unikátně vhodná místa, kde mohou vlajky najít své čestné místo. Česká státní vlajka, případně obecní či městská vlajka vyvěšená na stožáru na frekventovaném kruhovém objezdu, na viditelném místě v okolí (planina či návrší) se vždy stane působivou místní dominantou, na kterou budou hrdí nejen místní obyvatelé, ale osloví i všechny návštěvníky a kolemjdoucí. Jsme rádi, že se vyvěšování vlajek na venkovních stožárech na veřejných prostranstvích v obcích a městech stává novým standardem a přispívají tak ke zkrášlení naší země i vnímání jejích historických kořenů a místní symboliky.

 

Jednotlivé druhy stožárů si můžete prohlédnout a podrobnosti o nich přečíst na našem e-shopu >>

 

Milí čtenáři, pokud máte zájem o více informací nebo byste rádi získali vlajkový stožár pro svou lokalitu, rádi vám pomůžeme. Prosím, neváhejte nás kontaktovat, abychom společně mohli přinést vášemu městu nebo obci krásu, eleganci a hrdost prostřednictvím našich kvalitních vlajkových stožárů.

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka