Zase jedna krásná letní vzpomínka na hasičskou slavnost

Sobota 8. 7. 2017 se stala v malé obci Býšovec na Bystřicku slavnostním dnem. Místní sbor dobrovolných hasičů totiž oslavoval 120 let od svého založení.
Slavnostní vyšívaný prapor SDH Býšovec

Slavnost započala odpoledne vítáním hasičských sborů. Následoval slavnostní průvod obcí. Do kroku hrála dechová hudba Bobrůvanka.

V čele průvodu jelo koňské spřežení s čtyřkolovou zápřahovou stříkačkou z roku 1879.

Po státní hymně všichni přítomní uctili minutou ticha zemřelé členy sboru i obce. Slavnostní projevy zahájil starosta sboru Petr Pecina, který informoval o jeho historii i současnosti. Po něm následoval projev starosty obce Býšovce a velitele sboru Tomáše Uhlíře. Kněz a člen SDH Nedvědice R.D. Zdeněk Chylík požehnal nový slavnostní prapor vyhotovený v roce 2016 v naší dílně. Následně jej starosta obce Tomáš Uhlíř s místostarostou Jiřím Martínkem dekorovali čestnou stuhou. Zasloužilým členům byla předána vyznamenání.

Slavnostní prapor požehnal kněz a člen SDH Nedvědice R.D. Zdeněk Chylík.Starosta obce Tomáš Uhlíř a místostarosta Jiří Martínek dekorují prapor čestnou stuhou.

 

 

 

 


Slavnost pokračovala ukázkami historické a současné techniky. Ve večerních hodinách se uskutečnila taneční zábava s ABC ROCK Boskovice. Parádní oslava, co říkáte? 

Ukázka historické a současné techniky.

Podklady dodal: David Dvořáček

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka