Zachováváme hodnoty hasičství budoucím generacím aneb: Vyšili jsme věrnou repliku historického praporu pro hasiče z Vracova

Píše se rok 1881 a ve Vracově je založen dobrovolný hasičský sbor. O jeho vznik se zasloužili především pánové Augustin Baldermann a Leopold Miller.
Zachováváme hodnoty hasičství budoucím generacím aneb: Vyšili jsme věrnou repliku historického praporu pro hasiče z Vracova

První vracovská hasičská zbrojnice stála na místě dnešní radnice. Dříve hasiči užívali také prostory bývalého Vítkova mlýna a dnes hasičku najdeme ve Vypálené ulici.

Oslavy výročí 140 let od založení SDH Vracov.

Přehlídka historické hasičské techniky, oslava výročí 140 let. Ukázka historické hasičské techniky, oslava výročí 140 let.
Oslavy výročí 140 let od založení hasičského sboru ve Vracově.

V minulém roce sbor oslavil již 140 let od svého založení a na toto významné jubileum budou hasiči jistě dlouho vzpomínat i díky nově pořízené replice historického praporu, kterým se sbor může pochlubit. Původní prapor z těžkého hedvábí byl pořízen v roce 1898 za 217 zlatých.

Historický prapor SDH Vracov, přední strana (avers). Věrná replika historického praporu, přední strana (avers).

Historický prapor SDH Vracov, zadní strana (revers). Věrná replika historického praporu, zadní strana (revers).
Historický prapor hasičů z Vracova (vlevo) a jeho věrná replika vyhotovena ze sametu (vpravo).

K výrobě věrné repliky praporu se obvykle přistupuje ve chvíli, kdy už původní prapor není možné kvůli jeho opotřebení používat a je po konzervaci doporučen k uložení či vystavení. Nejdůležitější je při výrobě věrné repliky praporu dokonalé překreslení motivů z historického praporu tak, aby nová replika skutečně vypadala jako hasičský prapor původní.

Historický prapor SDH Vracov, detail výšivky hasičské přilby. Věrná replika historického praporu, detail výšivky hasičské přilby.

Původní prapor SDH Vracov, detail malby hořící budovy. Replika historického hasičského praporu, výšivka hořící budovy.
Detaily původního hasičského praporu (vlevo) a jeho věrné repliky (vpravo).

Přední strana nového praporu tak patří heraldickému znaku města Vracov, který je vhodně doplněn hasičskou symbolikou. Zadní stranu praporu zdobí výšivka svatého Floriána, který hasí hořící budovu.

Detail výšivky původního historického hasičského praporu. Detail výšivky repliky hasičského praporu.

Detail výšivky nápisu původního praporu. Detail výšivky nápisu repliky historického praporu.
Detaily výšivek nápisů původního historického praporu (vlevo) a jeho věrné repliky (vpravo), přední strana.

Hasiči svůj nový klenot představili v rámci oslav svého výročí, které byly zahájeny v pátek 3. 9. 2021 a trvaly až do neděle, kdy byl prapor slavnostně požehnán. 

Malba sv. Floriána původního hasičského praporu. Výšivka sv. Floriána repliky historického praporu.

Výšivka vědra původního praporu. Výšivka vědra věrné repliky historického hasičského praporu.Detaily původního historického praporu (vlevo) a jeho věrné repliky (vpravo).

Dnes ve městě s necelými pěti tisíci obyvateli má sbor dobrovolných hasičů téměř osmdesát členů, z toho je dobrá polovina mladých adeptů od šesti do osmnácti let.

Oslavy výročí 140 let od založení SDH Vracov - vystoupení mladých hasičů SDH. Oslavy výročí 140 let od založení SDH Vracov - ukázka hasičského zásahu.

Žehnání repliky historického praporu SDH Vracov. Replika praporu SDH Vracov vyvěšena na dvoudílné žerdi se zlatým kováním.
Oslavy výročí byly spojené s představením nové vyšívané repliky hasičského praporu.

Děkujeme vracovským hasičům za důvěru, kterou nám při vyhotovení repliky historického praporu svěřili, a přejeme jim mnoho úspěchu prožitého pod tímto novým jedinečným symbolem.

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka