Uctění památky autora naší státní vlajky

V loňském roce uplynulo 100 let od oficiálního přijetí československé státní vlajky, která je i státní vlajkou České republiky, a tedy společně s bílo-červeno-modrou trikolórou nikdy nezměněným mezinárodním symbolem naší republikánské suverenity, vycházejícím z heraldických tinktur znaků Čech a Moravy v návaznosti na historickou státnost zemí svatováclavské Koruny české.
Uctění památky autora naší státní vlajky

Autorem této výrazné a jedinečné státní vlajky, vhodně spojující pomocí polovičního modrého žerďového klínu, starobylé barvy panovnické i národně obrozenecké bílo-červené bikolóry s třetí modrou barvou naší státní trikolóry, byl v letech 1919 až 1920 archivář a heraldik Jaroslav Kursa (narozený 12. října 1875 v Blovicích na Plzeňsku a zemřelý 12. června 1950 v Praze). Širší veřejnosti dnes žel asi již poměrně málo známý. Včetně toho faktu, že jako ministerský archivář v meziválečném období řadu let žil a pracoval v Brně, kde jsou uloženy i jeho ostatky, díky tomu, že se jeho z Moravy pocházející manželka Božena Kubínová (1882-1964) coby vdova z Prahy do Brna vrátila a zde zemřela.

Hrob Jaroslava Kursy na Ústředním hřbitově města Brna. Připomínka úmrtí Jaroslava Kursy. Představení nové pamětní desky umístěné na hrobu Jaroslava Kursy.

Minulý komunistický režim Kursův klíčový přínos zcela ignoroval a autorství státní vlajky mylně, snad i záměrně, připisoval levicovému výtvarníkovi Jaroslavu Jarešovi (1886-1967). Zásluhou rozsáhlého a podrobně publikovaného výzkumu předního vexilologa a vojenského historika PhDr. Zbyška Svobody od šedesátých let minulého století však bylo autorství Jaroslava Kursy bezpochyby doloženo a péčí knihovníka a vexilologa Ing. Aleše Brožka uvedeno do širšího veřejného povědomí, včetně instalace Kursovy pamětní desky v jeho rodných Blovicích roku 2005.

Pietní akce - uctění památky autora naší státní vlajky Jaroslava Kursy.

V souvislosti se zmíněným stým výročím uzákonění naší státní vlajky v roce 2020 pak usiloval heraldik PhDr. Zděněk Kubík z brněnské společnosti Alerion o vznik obdobného veřejného památníku na život a dílo Jaroslava Kursy také v Brně, kde žil, pracoval a je pohřben. Žádná z institucí, které se možné umístění týkalo (čili Magistrát města Brna, Krajský úřad Jihomoravského kraje a Ústavní soud ČR) se však se záměrem neztotožnila. Poslední možností tedy bylo zaměřit úsilí alespoň na úpravu Kursova hrobu na brněnském Ústředním hřbitově, který byl již roce 2008 Radou města Brna schválen jako tzv. čestný. Žel jeho zanedbaný stav zůstával velmi neutěšený a patrné zde bylo pouze jméno jeho manželky. Proto PhDr. Zdeněk Kubík požádal prostřednictvím brněnské zastupitelky a starostky městské části Brno-Žabovřesky, Mgr. Lucii Pokornou, aby téma nutnosti minimálně úpravy Kursova hrobu a případné instalace pamětního náhrobku předala kulturní komisi Magistrátu města Brna. Poté se již celé věci konečně ujalo vedení města a prostřednictvím pověřeného kulturního referenta, s nímž pak Dr. Kubík s kolegy vexilology, již zmíněným Dr. Svobodou a Ing. Exnerem, expertními členy sněmovního Podvýboru pro heraldiku a vexilologii, korespondenčně připomínkoval návrh Kursova náhrobku od akad. architekta Miroslava Vochty, k jeho osazení pak došlo na konci května letošního roku.

Autorem československé státní vlajky, která je i státní vlajkou České republiky, byl v letech 1919 až 1920 archivář a heraldik Jaroslav Kursa. Pamětní náhrobek věnovaný Jaroslavu Kursovy.

V sobotu 12. června 2021 jsme si proto, v den úmrtí v životě velmi skromného a nenápadného Jaroslava Kursy, připomněli u jeho konečně důstojného hrobu loňské sté výročí naší státní vlajky i jeho životních dat a především zásluh. Návštěvník tak může kromě pamětního nápisu spatřit náhrobní desku ve tvaru zvlněného reliéfu svislé státní vlajky nahoře s klínem, položené na obrubě v barvách historické bílo-červené bikolóry, kterou Jaroslav Kursa doplnil právě oním modrým žerďovým klínem, původně třetinové, posléze však důsledně a zákonně poloviční délky, přesně v duchu naší ústavní bílo-červeno-modré trikolóry. Je příznačné, že osobnost a zásluha Jaroslava Kursy také svým životním působením v Čechách a na Moravě spojuje i zmíněné společné starobylé barvy těchto dvou historických zemí, tvořících nerozlučné jádro našeho státu od časů posledních Přemyslovců, ideových tvůrců našich státních symbolů, až dosud. Věříme proto, že tento důstojný náhrobní památník vzbudí v mnoha kolemjdoucích přirozenou zvídavost a zájem o historii naší krásné vlasti a její výsostné symboly. Kéž se tak stane.

Návrh Kursova náhrobku pochází od akad. architekta Miroslava Vochty, k jeho osazení došlo na konci května letošního roku.

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka