Ucelená kolekce symbolů obec zdobí

Udělení nových symbolů k užívání je významným historickým milníkem každé obce či města. Neméně důležitý je i samotný proces návrhu znaku, kterého se v případě obce Kozárov ujal náš pan heraldik a vexilolog PhDr. Zdeněk Kubík. Ten pomohl obci najít vhodnou symboliku a ztvárnit tak představy do heraldické podoby.
Ucelená kolekce symbolů obec zdobí

Heraldický návrh znaku obce Kozárov.První písemná zmínka o existenci osady, pochází z roku 1601. Náležela k panství lomnickému, které tehdy Karel ze Žerotína odprodal Oldřichovi z Kounic. Název obce je zřejmě odvozen od vlastního jména “Kozár“ či “Kozář“, tehdy kozák nebo pasák koz. Zdejší usedlíci se v minulosti živili především zemědělstvím, mnozí pracovali v lese, nebo doma za tkalcovskými stavy. Právě pěstování lnu byla věnována nemalá pozornost a na jeho sušení byly v obci zřízeny čtyři sušírny.

Všechny tyto skutečnosti jsou zohledněny i ve znaku Kozárova. Zelená barva štítu tak jednoznačně symbolizuje venkovský a zemědělský ráz obce, ale také všeobecně celou přírodu i odpočinek, rekreaci a obnovu, neboť zelená je barvou vzniku (zrodu) a naděje. Hlavní heraldická obecná figura lněného snopu, umocněná květem lnu uprostřed, vychází ze staré obecní pečeti s tradičním motivem snopu a zemědělského náčiní. Na rozdíl od často se vyskytujícího obilného snopu či klasů v našich komunálních znacích, nebyl dosud žádné obci snop lnu udělen a Kozárov se tak stává prvním a jediným. Vedlejší obecná figura mariánské lilie evokuje sv. Annu, patronku místní kaple a obecná figura kola z kolovratu opět připomíná nejenom zpracování lnu, ale i ostatní náčiní z obecní pečeti (kolo pluhu, trakaře, vozu apod.). Kolovrátkové kolo také ještě nebylo žádné obci ve znaku uděleno.

Blason znaku: V zeleném štítě stříbrný snop lnu s hlávkami, uprostřed přeložený modrým lněným květem se zlatým středem, provázený po stranách lilií a šestiramenným kolovrátkovým kolem, obojí zlaté.

Slavnostní vlajka obec Kozárov.

Detail výšivky slavnostní vlajky obce Kozárov.

 

 

 

 

 

Vyšívaný hasičský prapor SDH Kozáro.Vyšívaný znak obce Kozárov doplněný hasičskými motivy

 

  

 

Ručně vyšívaný prapor pro SDH Kozárov.Detail výšivky hasičského praporu SDH Kozárov.

 

 

 

 

 


Po udělení znaku se představitelé obce rozhodli pro ucelenou kolekci symbolů, která bude důstojně reprezentovat nejen samotný úřad, ale i místní hasičský sbor po další generace. V kolekci symbolů, kterou jsme obci dodali, tak nechybí slavnostní vyšívaná vlajka obce s pamětní stuhou a hasičský prapor, který rovněž zdobí nově udělený znak Kozárova doplněný hasičskými motivy. Tyto nádherné vyšívané unikáty přežijí staletí díky precizní a zručné práci našich vyšívaček. Každá výšivka z naší dílny je dokonale vyhotovena do posledního detailu a s nejvyšším možným podílem ruční práce. Veřejná prostranství pak zdobí smaltovaný ovál, uvítací cedule a venkovní tištěné vlajky.

Smaltovaný ovál se znakem a názvem obce Kozárov.Vítací cedule obce Kozárov.

 

 

 

 

 

 

Vyšívané symboly obce a SDH Kozárov.
Alerion. Symboly vašich příběhů.

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka