T.J. Sokol Český Dub a jeho nový symbol odvahy a svobody

Tělocvičná organizace Sokol byla ve městě Český Dub založena 16. září 1888. Nejednalo se pouze o tělocvičný spolek, ale Sokol v Českém Dubu vlastnil také knihovnu, divadlo a jeho součástí byl i pěvecký odbor a sbor trubač a spolek vyvíjel i vzdělavatelské aktivity.
T.J. Sokol Český Dub a jeho nový symbol odvahy a svobody

Při vzniku republiky v roce 1918 to byli právě členové Sokola, kteří v Českém Dubu sestavili první český městský výbor a zajistili klid ve městě, ve kterém byla polovina obyvatel německé národnosti.

Saténový prapor pro T.J. Sokol Český Dub.

Slavnostní sokolský prapor českodubské jednoty.

Mezi nejvýznamnější roky v existenci českodubské jednoty patří bezesporu rok 1926, kdy 3. října byla poprvé otevřena nová moderní tělocvična, na jejíž výstavbě se podíleli všichni členové.

Za minulého režimu byly všechny sportovní organizace sloučeny pod Československý svaz tělesné výchovy. Sokol byl oficiálně zrušen, ale obyvatelé Českodubska stále chodili cvičit do „Sokola“.

 

 

Píše se rok 1990 a sokolská organizace byla znovu obnovena. Dnes patří T.J. Sokol Český Dub mezi největší a nejaktivnější v župě Ještědské, počet aktivních členů se průměrně pohybuje kolem 230.

Detail tištěného sokolského praporu.

V letošním roce se představitelé této jednoty rozhodli svou historii, současnost i odkaz budoucím generacím zhmotnit do podoby sokolského praporu. Přední stranu praporu zdobí znak obce a rok založení. Na zadní straně praporu je znázorněn sokol s rozepjatými křídly a tradičně vyobrazený nápis – SOKOL. Nechybí ani heslo: VE ZDRAVÉM TĚLE, ZDRAVÝ DUCH.

Prapor T.J. Sokol Český Dub.

Sokolský prapor - symbol, který sjednocuje i vypráví.

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka