Symboly, které zdobí: Realizace pro obec Františkov nad Ploučnicí

V České republice má už více než 85 % měst a obcí schválen k oficiálnímu užívaní svůj obecní znak a vlajku. Od minulého roku k nim patří i obec Františkov nad Ploučnicí.
Symboly, které zdobí: Realizace pro obec Františkov nad Ploučnicí

Mít svůj návrh znaku zvěčněný na papíře je sice hezká věc, symboly ale ožívají až pravidelným užíváním, k čemuž pomáhá i jejich převedení do reprezentativní hmatatelné podoby. Jak s návrhem, tak i se samotnou realizací, vám pomůže naše heraldická kancelář. Spolupráce s obcí Františkov nad Ploučnicí začala v roce 2016, kdy se náš pan heraldik a vexilolog PhDr. Zdeněk Kubík, ujal návrhu obecních symbolů, znaku a vlajky.

 Vyšívaný prapor pro obec Františkov nad Ploučnicí.

Smaltovaný ovál obce Františkov nad Ploučnicí.Celá pravá (dělená) polovina štítu (tj. stříbrno-černě polcené pole a stříbrný lev se zlatou zbrojí v poli červeném) opakuje polovinu erbu pánů z Michalovic, zdejší nejstarší a nejvýznamnější (zakladatelské) vrchnosti, stojící u počátků (vzniku) hradu a panství Ostrý.
V levé polovině štítu proto vidíme kvádrovanou hradbu s cimbuřím, jakožto symbol tohoto dnes zříceného hradu Ostrý. Návrší pod ním je dělené zlatým kosmým vlnitým břevnem (tj. pruhem), převzatým
z rodového erbu Thunů, zakladatelů Františkova (Franzenthal). Zvlnění břevna
a modrá barva logicky evokuje řeku Ploučnici. Tkalcovský člunek v břevnu jednoznačně připomíná někdejší tkalcovskou tradici a místní textilní průmysl.

Blason (čili odborný heraldický slovní popis) znaku proto může znít takto: Polcený štít. Vpravo dělený, nahoře stříbrno-černě polcený, dole v červeném poli stříbrný lev se zlatou zbrojí a jazykem. V levém modrém poli stříbrná kvádrovaná věž s cimbuřím se čtyřmi stínkami na zeleno-modře zlatým kosmým vlnitým břevnem děleném návrší. V břevnu kosmo černý tkalcovský člunek s červeným přadenem.

Vyšívaný prapor a pamětní stuha pro obce Františkov nad Ploučnicí.

Udělení nových symbolů k užívání je významným historickým milníkem. Jejich poselství si zaslouží důstojné ztvárnění. V letošní roce zastupitelé obce oslovili naši společnost s myšlenkou samotné realizace těchto komunálních symbolů.

Vítací cedule pro obec Františkov nad Ploučnicí.

Tričko se znakem obce - Františkov nad Ploučnicí.

Pro obec Františkov nad Ploučnicí jsme tedy vyšili obecní prapor a dvouramennou stuhu 
s mašlí a pamětním textem. Venkovní prostory nově zdobí uvítací cedule, smaltované ovály a venkovní tištěné vlajky. Pro své návštěvníky obec nechala vyhotovit upomínkové předměty - trička a hrnky, které rovněž nesou obecní symboliku.

 

 

 

Alerion. Symboly pro vaše příběhy.

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka