Spějme dál, statně dál, za sokolským praporem!

Sokol Moravičany oslavil letošní 100. výročí od otevření sokolovny opravdu grandiózně – pořídil si slavnostní vyšívaný prapor.
Spějme dál, statně dál, za sokolským praporem!

Na začátku letošního roku vyhlásili členové jednoty veřejnou sbírku, kterou pojmenovali skutečně originálně - KUP SI NIT. Ač se to zdálo být zpočátku nemožné, nakonec se podařilo potřebnou částku na pořízení historicky prvního poválečného praporu vybrat. A naše společnost měla tu čest tento jedinečný symbol vyšít.

Nový vyšívaný prapor vyhotovený pro Sokol Moravičany. Slavnostní průvod v čele s novým slavnostním sokolským praporem.

Oslava spojená s žehnáním praporu proběhla v sobotu 18. 9. Nový vyšívaný prapor vyhotovený pro Sokol Moravičany. Žehnání sokolského praporu.

„Vím, že jsme kdysi nějaký prapor jako jednota měli, za války ho ale bohužel zřejmě někdo někam ukryl a už ho nikdo nenašel. Od té doby je naše jednota bez praporu a to chceme změnit,“ doplnila Anna Horáková ze Sokola Moravičany.

Přední strana (avers) praporu s tradičně vyobrazeným nápisem SOKOL. Detail výšivky sokolského praporu.

Oslavy 100. výročí od založení sokolovny v Moravičanech. V programu oslav nechyběla ani výstava fotografií.

Oslava spojená s žehnáním praporu proběhla v sobotu 18. 9. a program byl vskutku bohatý. Účastníci si mohli prohlédnout výstavu fotografií a samozřejmě nechyběly ani ukázky aktivit oddílů sokola. Během dne se pak na pódiu vystřídalo několik kapel a vše završila večerní zábava.

Návštěvníci oslav mohli zhlédnout i ukázky aktivit oddílů sokola. Během dne se na pódiu vystřídalo několik kapel a vše završila večerní zábava.

Ještě jednou děkujeme Sokolu Moravičany za zaslání fotografií a přejeme všem jeho členům mnoho úspěchu a šťastných chvil prožitých pod novým praporem.

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka