Sokolský prapor je nositelem hodnot, které přetrvají staletí

Každá sokolská jednota si zaslouží symbol, kterým může dát na odiv okolnímu světu statečnost a odvahu svých členů.
Vyšívaný prapor Sokol Pankrác pro Oetz

Tradičním symbolem těchto hodnot jsou sokolské prapory, které jsou tichými svědky mnoha významných událostí, mnohdy i historického přesahu. Myšlenka sounáležitosti, svobody a volnosti je symbolicky vetkána do sametu a hedvábí a promlouvá k nám napříč generacemi.

Celý článek o sokolském praporu, který byl uveřejněn v časopise Sokol, si  můžete přečíst přímo v jeho elektronické podobě (str. 25) nebo po kliknutí na odkaz zde.

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka