Pro kouzlo okamžiku, pro další staletí

Svůj nový ručně vyšívaný prapor má od letošního podzimu i SDH Slatiňany. Jelikož doposud nedisponoval žádným vlastním praporem, který by se dochoval do dnešní doby, členové sboru rozhodli o jeho pořízení.
Nový ručně vyšívaný prapor SDH Slatiňany.

V praporu zachytíme esenci místa, lidí, podstatu sboru, jeho historii
i současnost.

Přední strana praporu (avers) SDH Slatiňany

Zadní strana (revers) ručně vyšívaného praporu SDH Slatiňany

Žehnání slavnostního hasičského praporu SDH Slatiňany

 

Sbor byl v obci Slatiňany založen již v roce 1882 a do jeho čela se postavil jako vůbec první starosta pan František Žák. V současném době má 47 členů, z nichž je 21 v zásahové jednotce, která je zařazena ve II. kategorii. Žehnání praporu proběhlo přímo v hasičské zbrojnici 4. 11. Slavnostního aktu se zhostil místní farář P.ThLic. Boguslaw Partyka.

 

 

Kromě představení hasičského praporu měli návštěvníci možnost prohlédnout si historickou a stávající techniku sboru, nebo třeba nahlédnout do místních kronik. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil samozřejmě starosta města Slatiňany MVDr. Ivan Jeník, za KSH Pardubického kraje starosta Josef Bidmon a zástupce OSH Chrudim.

Detail výšivky praporu SDH Slatiňany


Krásné okamžiky tvoří krásné vzpomínky a my v Alerionu věříme, že tyto budou patřit k těm nejkrásnějším.

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka