Příběh obce Cerekvička - Rosice vyšitý do sametu

S námi od začátku až do konce aneb: Další obec, kde stojíme jak za návrhem heraldického znaku a vlajky, tak i za následnou realizací.
Příběh obce Cerekvička - Rosice vyšitý do sametu

V roce 2017 se náš pan heraldik a vexilolog PhDr. Zdeněk Kubík ujal tvorby návrhu komunálních symbolů pro obec Cerekvička-Rosice. Obec Cerekvička - Rosice vznikla sloučením obou obcí v roce 1990. Ikonografický význam navrženého obecního znaku je následující: Jedná se částečně o tzv. mluvící znak, vyjadřující názvy obou částí obce.

Smaltovaný ovál se znakem a názvem obce Cerekvičky - Rosic.Slavnostní vyšívaná vlajka obce Cerekvičky-Rosic.

 

 

 

 

 
Tištěné saténové stolní vlaječky, realizace pro obec Cerekvička - Rosice.Obecná figura tlapatého kříže
je mluvícím znamením Cerekvičky, ve významu „malá církev“ či „malý kostel“, z řeckého slova „kyriaké“, dům či shromáždění Páně (Krista, křesťanů), čili připomínkou starobylého středověkého založení. Heroldská figura zúženého vlnitého břevna jasně evokuje Rosický potok. Obecná figura lilie představuje typický nejčastější mariánský atribut, dle zasvěcení kaple v Rosicích Panně Marii. Heraldické tinktury (stříbrná/bílá, červená, modrá a zlatá/žlutá) jsou převzaty ze znaků Čech a Moravy, neboť obec leží nedaleko zemské hranice, geomorfologicky v rámci Česko-moravské subprovincie. Červená je též barvou královskou i oběti (charity) a také ve znaku bývalé jihlavské vrchnosti. Modrá pak barvou mariánskou (víry) i zdejších rybníků. V obecním znaku jsou tak zastoupeny naše státní (národní) barvy: bílá, červená a modrá (trikolóra).

Slavnostní vyšívaná vlajka a pamětní stuha obce Cerekvičky-Rosic.Blason, tj. odborný heraldický slovní popis, dle něhož je zkušený heraldik schopný znak nakreslit, aniž by nutně musel znát či vidět prvotní předlohu, proto může znít následovně: V červeno-modře stříbrným zúženým vlnitým břevnem děleném štítě nahoře tlapatý kříž, dole lilie, obojí zlaté.
Návrh (na stožár vztyčované) obecní vlajky nebo praporu (pevně spojovaného s žerdí) opakuje všechny výše popsané tinktury i figury jejich proporčně a kompozičně vhodným převedením ze svislého štítu znaku do vodorovně obdélníkového listu vlajky (praporu) o stranovém poměru šířky k délce 2:3 (závazně daném státní vlajkou České republiky).

 

Alerion. Pomáháme vytvořit váš odkaz dalším generacím.

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka