Otevírací doba státní svátek 28. října 2021

Ve čtvrtek 28. října, kdy si připomínáme Den vzniku Československa, našeho prvního demokratického státu, máme zavřeno. Těšit se na vás budeme opět v pátek 29. října od 7:30 do 15:00.
Otevírací doba státní svátek 28. října 2021

Něco málo z historie aneb: Víte co je to Washingtonská deklarace, kdy byla vydána a kdo ji sepsal?

„Žádný národ nemůže být nucen žít pod svrchovaností, kterou neuznává.“
„Čechové a Slováci mají přirozené a historické právo na samostatný a nezávislý stát .“

Tomáš Garrigue MasarykPrávě tyto věty stojí ve Washingtonské deklaraci z 18. října 1918 a o deset dní později byl v Praze vyhlášen samostatný československý stát. Washingtonskou deklaraci publikovala prozatímní exilová československá vláda v čele s Tomášem Garriguem Masarykem, Edvardem Benešem a Milanem Rastislavem Štefánikem. Tento základní dokument československého zahraničního odboje reagoval na snahy císaře Karla I. zachránit územní celistvost Rakousko-Uherska národnostní federalizací. Na záchranu už však bylo pozdě, a když 29. října dorazil do svobodného hlavního města panovníkův  místodržitel, který měl o manifestu císaře jednat, přivítala ho ozbrojená sokolská hlídka.

V deklaraci byly již formulovány zásady občanských svobod, vnitřní a zahraniční politiky a státní systém budoucího Československa. Text byl sepsán ve Washingtonu, kde ho Masaryk předal prezidentu Woodrowi Wilsonovi a vládě Spojených států, a proto se deklarace podle místa vzniku nazývá Washingtonská. O den později pak vyšla i v Paříži, kde měla exilová vláda oficiálně své sídlo. V den publikace byla na domě obývaném Masarykem slavnostně vztyčena prozatímní československá vlajka, která měla v návaznosti na historickou vlajku Českého království  podobu dvou pruhů, bílého nad červeným. Masaryk vypracoval návrh deklarace vlastnoručně a čítá osm stran.   

„Věříme v demokracii – věřme ve svobodu – a ve svobodu vždy větší a větší“, stojí v závěru textu.

Vlajka Českého království
Historická vlajka panovníků českých zemí, národních obrozenců a vlastenců byla používaná i v letech 1918-1920 před schválením nové československé vlajky s klínem, ale také v době České a Slovenské Federativní Republiky 1990-1992 pro české země.  

P.S. Užijte si sváteční den a nezapomeňte vyvěsit státní vlajku.
Tým Alerion

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka