Oslavy 150. výročí hasičů z Vilémova byly velkolepé

V sobotu 2. října oslavili hasiči z Vilémova již 150 let od svého založení a oslavy to byly vskutku velkolepé. Slavnostní program zahájil ve 14:00 svým proslovem starosta sboru pan Josef Starosta.
Oslavy 150. výročí hasičů z Vilémova byly velkolepé

Předání ocenění významným členům sboru.Pár slov pronesla i starostka OSH Děčín paní Pavlína Kocůrková. Následovalo předání ocenění významným členům a představení nové publikace - „Potoky vody, potu a piva – Stopadesát a jeden rok vilémovských hasičů“, ve které se čtenáři dočtou o historii SDH Vilémov.

Obec svým „dobrákům“, jako poděkování a výraz úcty k jejich záslužné práci, věnovala nový slavnostní vyšívaný prapor, který si z rukou starosty a místostarostky obce převzal pan Josef Starosta.

Žehnání hasičského praporu ve Vilémově. Detail výšivky znaku obce Vilémov s hasičskými motivy.

Představení slavnostního praporu SDH Vilémov.

Detail výšivky svatého Floriána. Detail výšivky zadní strany hasičského praporu.

Původní německý prapor se nedochoval a nejsou k dispozici ani žádné fotografie,  na kterých by byla vidět jeho podoba. Proto nový prapor vychází ze zcela nového návrhu. Symbolu požehnal pan farář Jacek Kotisz. Odpoledne pak účastníci oslav mohli shlédnout ukázku zásahu složek integrovaného záchranného systému. Z „havarovaného“ vraku vozidla byly před jejich zraky vyproštěny dvě zraněné osoby.

Ukázka zásahu složek integrovaného záchranného systému.

Nechyběly ani ukázky požárního útoku vilémovských dětí a žen a také komentovaná prohlídka přítomné hasičské techniky. Během dne si návštěvníci mohli užívat dobrého jídla a samozřejmě i lahodného moku. Slavnost pak vyvrcholila tradiční taneční zábavou.

Ukázka požárního útoku vilémovských dětí. Na oslavách nechyběla ani prohlídka přítomné hasičské techniky.

Výšivka slavnostního praporu SDH Vilémov.

Pevně věříme, že si „dobráci“ z Vilémova svůj velký den užili, a přejeme jim mnoho šťastných chvil prožitých pod novým hasičským symbolem.

Autor fotografií: Karel Bouček nejlml.

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka