Oslavy 120. výročí založení SDH v Rešicích

Obec Rešice na Znojemsku slavila 120. výročí od založení místního Sdružení dobrovolných hasičů, které nejenže obětavě chrání své obyvatele, ale také pořádá kulturní a sportovní akce.
Oslavy 120. výročí založení SDH v Rešicích

Tento významný okamžik v historii sboru si budou členové připomínat i díky ručně vyšívanému praporu, který byl vyhotoven v naší dílně, a právě v den oslav byl požehnán a představen veřejnosti.

Slavnostní proslov starostky obce.
Autor fotografie: Vlastimil Pavlík

Celý program začal mší svatou, která proběhla v kapli sv. Jana Nepomuckého, následoval slavnostní průvod na náves, kde byl jako projev úcty položen věnec u pomníku padlých. Nechyběly ani slavnostní proslovy a ukázky moderní i historické hasičské techniky.

Slavnostní prapor SDH Rešice.Ručně vyšívaný prapor pro SDH Rešice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detail výšivky praporu SDH Rešice.Výšivka kaple sv. Jana Nepomuckého.

 

 

 

 

 

 

Obec Rešice se rovněž zapojila do akce „Stromy svobody" v rámci oslav 100. výročí vzniku republiky a vysadila tak novou lípu srdčitou, která se stala symbolem svobody a demokracie. 

Oslavy 120. výročí založení hasičského sboru v Rešicích.Autor fotografie: Vlastimil Pavlík

Alerion. Nezapomínejte na historii, nezapomínejte na symboly.

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka