Od originálního návrhu až po precizní řemeslnou výrobu

Mezno je další obcí, kdy jsme se ujali jak samotné tvorby komunálních symbolů, tak i jejich finální realizace v podobě - vyšívaného znaku a vlajky, smaltovaného oválu, tištěných vlajek a pamětních medailí.
Od originálního návrhu až po precizní řemeslnou výrobu

Mezno leží v okresu Benešov a první písemnou zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1469.  Při tvorbě návrhu komunálních symbolů (znaku a vlajky) vycházel heraldik a vexilolog Zdeněk Kubík především z reálií toponomastických, historických i archeologických (paleolitických) a částečně též z geografických zajímavostí, včetně konkrétního přání a výběru obce.

Představení komunálních symbolů (znaku, vlajky) obce Mezno.

Ikonografický význam navrženého obecního znaku je následující:
Heroldská figura zlatého (tj. žlutého) návrší připomíná svou barvou někdejší významnou prašnou zemskou stezku, vedoucí zdejším krajem z Prahy do Gmündu, ale i ráz okolní krajiny. Heroldská figura černého vydutého hrotu v návrší symbolizuje zde nalezenou a v táborském muzeu uloženou pravěkou sekeru z černého kamene, dokládající prastaré osídlení tohoto regionu. Obecné figury čtyř stříbrných (tj. bílých) obdélníkových sloupků na návrší jsou jasným tzv. mluvícím znamením vyjadřujícím název Mezno (ve smyslu známé latinské sentence „nomen omen“ čili „jméno znamení“), dle hraničních kamenů pozemků i cest. Každý mezník pak zastupuje jednu ze čtyř přidružených částí obce - vsi Lažany, Mitrovice, Stupčice a Vestec. Obecná figura stříbrné (čili bílé) růže se zlatým (tj. žlutým) semeníkem a zelenými kališními lístky a červená barva štítu je převzatá z erbu pánů z Landštejna (z mocného jihočeského rodu Vítkovců), kteří se psali též z Borotína, podle hradu, s nímž jsou spojeny nestarší písemné zprávy o obci. Modrá barva pak odkazuje na rybníky v katastru i četné rybníčky, které se nacházely v obci. Červeno-modře půlený štít opět evokuje pomezí, tj. Mezno.

Vyšívané symboly obce Mezno. Detail výšivky vlajky (praporu) obce Mezno.

Detail výšivky znaku vyhotoveného ve velkém provedení.

Blason znaku proto může znít takto:
V červeno-modře polceném štítě na zlatém návrší s černým vydutým hrotem čtyři stříbrné sloupky (mezníky) převýšené stříbrnou růží se zlatým semeníkem a zelenými kališními lístky.

Žehnání obecních symbolů, znaku a vlajky, v obci Mezno.

Pamětní medaile vyhotovena pro obec Mezno. Oboustranná pamětní medaile obce Mezno.

Návrh na stožár vztyčované obecní vlajky nebo praporu (pevně spojovaného s žerdí) opakuje všechny výše popsané tinktury i figury jejich vexilologickou derivací ze svislého štítu znaku do vodorovně obdélníkového listu vlajky (praporu) o stranovém poměru šířky k délce 2:3 (závazně daném státní vlajkou České republiky). Jedná se tedy o tzv. heraldickou vlajku, opakující kompozici tinktur a figur znaku ve dvou čtvercových polích a pomocí svislých pruhů v žerďové a vlající třetinové části, čímž se stává jedinečnou, nezaměnitelnou i snadno poznatelnou, že náleží dotyčné obci. Přičemž „mezníky“ (čtyři svislé bílé pruhy) jsou na vlajce dominantní, neboť jasně odkazují na název obce Mezno.

Heraldická kancelář Alerion.

Alerion. Symboly vašich příběhů.

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka