Obec Janůvky se pyšní novými symoboly

Naším posláním je dělat obce krásnější, malebnější a zářivější. Vytvářet jim symboliku pro místa, kam tradičně patří.
Vítací cedule pro obec Janůvky

Znak obce Janůvek v černobílém provedení.Spolupráce s obcí Janůvky začala v roce 2016, kdy pro ni náš pan heraldik a vexilolog, PhDr. Zdeněk Kubík, navrhl obecní symboly. Janůvky jsou malou horskou obcí, která leží v okrese Svitavy v Pardubickém kraji. Obec byla založena v průběhu německé kolonizace. První písemná zpráva je z roku 1365, někdy se uvádí rok 1308, kdy byly součástí třebovského panství. Při tvorbě komunálních symbolů (znaku a vlajky) vycházel náš pan heraldik z historické pečetní symboliky obce a neoficiální kresby znaku v obecní kronice.

Hlavní tzv. obecnou figurou štítu znaku je proto čelně postavená radlice, vhodně vyplňující štítové pole. Horní dřík radlice pak provází po stranách další dvě obecné figury květu lnu. Připomínají jednak květinové motivy z pečeti i kresby, ale především evokují len pěstovaný i zpracovávaný v katastru obce a charakteristický pro zdejší kraj. 

Smaltovaný ovál se znakem a názvem obce Janůvky.Úřední razítko pro obec Janůvky.Stolní vlaječka obce Janůvky.

Tím, ale naše spolupráce s obcí nekončí. V minulém roce se na nás představitelé Janůvek obrátili s myšlenkou samotné realizace obecních insignií. V našich dílnách tak vznikl vyšívaný znak a prapor, smaltovaný ovál, vítací cedule, stolní vlaječky, razítko a tištěné vlajky. Janůvky jsou tak další příkladnou ukázkou toho, jak se i malá obec může stát nepřehlédnutelnou.

Vyšívané symboly obce Janůvky.

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka