Navrhli i vyšili

Seznamte se s další obcí, kde stojíme jak za heraldickým návrhem znaku i vlajky, tak i za samotnou realizací. Tentokrát se jedná o obec Bohumilice, která leží v atraktivní krajině podhůří Šumavy.
Navrhli i vyšili

Při tvorbě návrhu komunálních symbolů vycházel náš pan heraldik Zdeněk Kubík především z hlavních historických, místních astronomických a hydrografických reálií, včetně konkrétního přání i výběru obce.

Úřední razítka obce Bohumilice

Ve znaku tedy vidíme modrou barvu, která je (mariánskou) barvou víry, vody i dobrého povětří. Heroldské figury dvou vlnitých břeven symbolizují soutok Spůlky s Volyňkou u níž Bohumilice leží. 

Smaltovaný ovál se znakem a názvem obce Bohumilice Uvítací smaltovaný ovál Bohumilic

Obecná figura sedmihroté (tj. sedmicípé) hvězdy připomíná Bohumilický meteorit, nalezený zde roku 1829. Počet sedmi hrotů odlišuje tuto meteoritickou „hvězdu“ od běžných heraldických (šestihrotých) nebo vexilologických (pěticípých) hvězd. Sedmička je také šťastné číslo plnosti. 

Detail výšivky vlajky (praporu) obce Bohumilice

Výšivka obecné figury holubice Obecná figura holubice je jedním z atributů Nejsvětější Trojice (tj. Ducha svatého s Bohem Otcem i Synem Ježíšem Kristem), které je zasvěcený zdejší kostel a třísky v jejím zobáku pak odkazují na místní legendu o stavbě tohoto chrámu. Podle místní pověsti se měl totiž nový kostel stavět na louce Jiřici. Tam už se začalo svážet dřevo potřebné ke stavbě. Když se tesaři pustili do otesávání trámů, přilétla bílá holubice a sbírala třísky, které pak odnášela na místo původního kostela. Proto bylo rozhodnutí změněno a bylo přikázáno dělníkům, aby nestavěli na Jiřici, ale na místě, kde holubice třísky skládala. Zároveň se jedná o nepřímé „mluvící znamení“ (ve smyslu známé latinské sentence „nomen omen = jméno znamení“) Bohumilic, tj. Bohu milých.

Klíčenky Bohumilic

Blason (čili odborný heraldický slovní popis, podle kterého je každý zkušený heraldik schopný znak správně nakreslit, aniž by nutně musel vidět prvotní předlohu) proto může znít takto: V modrém štítě čelně stříbrná rozkřídlená holubice se zkříženými třískami v zobáku, převýšená sedmihrotou hvězdou, vše zlaté. Dole dvě stříbrná vlnitá břevna.

Slavnostní vyšívaná vlajka Bohumilic

Vyšívaný vlajka Bohumilic vyvěšena na dvoudílné žerdi se zlatým kovánímNávrh na stožár vztyčované obecní vlajky nebo praporu (pevně spojovaného s žerdí) opakuje všechny výše popsané tinktury a figury jejich vexilologickou derivací ze svislého štítu znaku do vodorovně obdélníkového listu vlajky (praporu) o stranovém poměru šířky k délce 2:3 (daném státní vlajkou České republiky). Přičemž vlnitá břevna ze znaku na modré vlajce (vexilologicky vhodně) nahrazují dva svislé krajní bílé pruhy, mezi nimiž spočívají figury hvězdy a holubice s třískami. Jedná se tak o výraznou vexilologicko-heraldickou vlajku, shodnou (díky opakujícím se originálním figurám) se znakem obce, takže snadno identifikovatelnou i laikem a nezaměnitelnou. Vzájemný poměr pěti svislých pruhů vlajky je 1:1:14:1:1.

Alerion. Pomáháme vytvořit váš odkaz dalším generacím.

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka