Město Jílové u Prahy a jeho nová kolekce symbolů

Jílové u Prahy je městem s bohatou tradicí a historií těžby zlata. Jílové leží asi 20 km jižně od Prahy a rozkládá se 3 km od pravého břehu řeky Sázavy. Dosud zachovalá příroda se tu snoubí s historií starého města a už více než 650 let se honosí přízviskem „královské zlatohorní“.
Město Jílové u Prahy a jeho nová kolekce symbolů

Vyšívané komunální symboly města Jílové u Prahy.Město své komunální symboly, znak a vlajku, využívá v rozmanitých podobách již řadu let. Ale až v letošním roce, ve kterém si připomínáme 100. výročí vzniku republiky, se rozhodlo nechat si tyto vzácné symboly zhmotnit do podoby vyšívaného znaku ve velkém provedení a slavnostní vlajky. Nechybí ani pamětní trojramenná stuha s mašlí ve státních barvách. Zároveň se představitelé města nechali inspirovat žerdí k praporu Hasičské župy v Jílovém, která je ozdobena kovovými pamětními hřeby nesoucí jména přispěvovatelů na pořízení praporu. Žerď k slavnostní městské vlajce rovněž tedy krášlí lipové lístky, na kterých jsou vyryta jména dárců, kteří se na vzniku těchto městských relikvií podíleli. 

Pamětní hřeby k praporové žerdi se jmény dárců.

Kolekci symbolů uzavírá sedm smaltovaných oválů, které jsou nově umístěné na fasádách všech významných budov. Více informací o zakázkové výrobě symbolů pro obce a města získáte na https://www.alerion.cz/obce-mesta. Alerion. Symboly, které skutečně spojují. 

Smaltovaný ovál se znakem a názvem města Jílové u Prahy.

 Smaltovaný ovál s názvem a znakem města Jílové u Prahy pro označení budovy hasičské zbrojnice.Smaltovaný ovál pro označení budovy obecního domu.

Smaltovaný ovál pro označení budovy městské policie.      Smaltovaný ovál pro označení budovy mateřské školy.Smaltovaný ovál pro označení budovy základní školy.

Smaltovaný ovál pro označení budovy městské knihovny.

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka