Krásné okamžiky tvoří krásné vzpomínky

Aneb Nezapomenutelná oslava 120. výročí založení SDH Zborovice
Nezapomenutelná oslava 120. výročí založení SDH Zborovice

Hasičský sbor ve Zborovicích byl založen počátkem roku 1897, v čele s Františkem Drlíkem, tehdejším starostou obce, a učitelem Františkem Urbáškem. O rok později pak začali členové sboru s výstavbou hasičské zbrojnice. Pracovalo se bez kapitálu a jakékoliv podpory, ale zato s velkým nadšením všech členů sboru. Stavba byla dokončena během měsíce října.

Oslavy 120. výročí založení SDH Zborovice.

Podobně jako i jiné hasičské sbory přestál i SDH Zborovice úspěšně politické vlivy a dnes je iniciátorem místního společenského dění. Soutěžní družstvo mužů se pravidelně zúčastňuje soutěží v požárním sportu organizovaných Okresním sdružením. V roce 1993 znovu obnovili činnost družstva starých pánů, kteří se tímto udržují v kondici pro případ pomoci při větších zásazích. V roce 2007 založili také soutěžní družstvo žen. Nezapomínají ani na výchovu svých nástupců, kteří budou pokračovat v další úspěšné činnosti sboru.

Slavnostní průvod obcí, SDH Zborovice.

 

Slavnostní vyšívaný prapor SDH Zborovice (avers).

Vlastnit originální vyšívaný prapor je pro každý sbor otázkou cti a prestiže, rovněž tak reprezentace. 120. výročí tedy přímo k pořízení tohoto slavnostního symbolu vybízelo.

 

Prapor je utkán nejen z miliónů nití a stehů, ale i z myšlenek o rovnoprávnosti, jednotě a pospolitosti. Uvedení takového symbolu do života se pak stává nezapomenutelnou oslavou, o čemž svědčí i fotografie, které nám SDH Zborovice poskytl. Žehnání hasičského praporu je znamením toho, že si přítomní uvědomují existenci vyšších hodnot hasičstva, pro které jsou členové ochotni obětovat nejenom svůj čas a síly, ale v krajním případně i svůj život.

Slavnostní okamžik - žehnání vyšívaného praporu SDH Zborovice.

Detail výšivky pamětní stuhy SDH Zborovice.

Nový hasičský prapor zdobí na přední straně vyšívaný obecní znak, který je doplněn hasičskými symboly (sekyrka, žebříky) a lipovými listy. Zadní strana pak náleží tradičně postavě sv. Floriána, který v tomto případě žehná znaku Moravy a obecnímu znaku.

Hasiči ze Zborovic si při této příležitosti nechali rovněž vyhotovit pamětní vyšívanou stuhu, která bude navždy připomínkou tohoto slavnostního aktu.

 

Program oslav byl velmi pestrý, kromě slavnostní mše, v jejímž průběhu byl nový vyšívaný hasičský prapor požehnán, nechyběl ani průvod obcí, hasičské soutěže, rozptýlení pro nejmenší a samozřejmě večerní zábava.

Na své si přišli i ti nejmenší...

Prapor je svědectvím o místě a čase, o lidech, kteří se pod ním shromažďují.

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka