Kouzlo starodávné výšivky

Na podzim minulého roku se dostal do naší restaurátorské dílny oboustranný historický hasičský prapor SDH Ivaň. Klient poptával základní konzervaci, fixaci trhlin na nejvíce poškozených částech dle zaslaných fotografií a zajištění vhodného uložení praporu.
Restaurování historického hasičského praporu SDH Ivaň

Na přední straně tohoto historického praporu jsou vyšité typické hasičské symboly, jako například hasičská přilba, sekyrka, hadice a proudnice. Vše doplňují vyšívané nápisy: „Sbor dobrovolných hasičů Ivaň 1902 – 1947“. Zadní strana náleží tradičně postavě svatého Floriána, který je kolem zdoben mnohobarevnou výšivkou a nápisy: „Bohu ku cti, vlasti k oslavě, bližnímu
k ochraně!

Historický hasičský prapor SDH Ivaň stav před restaurováním, avers

Historický hasičský prapor SDH Ivaň stav před restaurováním, revers

A jak se při restaurování tohoto historického hasičského praporu postupovalo? Nejprve proběhla fotodokumentace stavu historického praporu a popis poškození. Poté následovalo mechanické odstranění povrchových nečistot prostřednictvím jemného odsátí a štětce a povrchové čištění praporu Perlozou. Dále paní restaurátorka přešla k opravě samotných trhlin. Všechny použité materiály, které byly při restaurování praporu využity, jsou vhodné pro dlouhodobé uložení historických textilií.

Srovnání stavu praporu před a po restaurování, avers

Srovnání stavu praporu před a po restaurování, revers

Paní restaurátorka k tomu dodává: „Procesu stárnutí a chátrání všech takových sbírkových předmětů nelze zabránit, ale lze jej však co nejvíce zpomalit. SDH Ivaň nedoporučuji prapor po restaurování používat k reprezentačním účelům jinak, než je stanoveno v samotné restaurátorské zprávě. Stav hedvábí je totiž velmi kritický. K tomuto účelu je potřeba zajistit optimální podmínky uložení a minimalizace všech rizikových faktorů.“

Historický hasičský prapor SDH Ivaň stav po restaurováním, avers

Historický hasičský prapor SDH Ivaň stav po restaurování, revers

Alerion. Nedovolte zubu času zničit poselství vašeho praporu.

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka