Konec srpna patřil velkolepým oslavám v obci Kunčina Ves

Kunčina Ves leží na Českomoravské vysočině pod kopcem Babylon, asi 7 km západně od Lysic. Obec je součástí přírodního parku Lysicko, který byl zřízen v roce 1994, a v současné době zde trvale žije 60 obyvatel. Rozkládá se po obou březích potoka Býkovka, jenž v obci pramení.
Konec srpna patřil velkolepým oslavám v obci Kunčina Ves

Dle historických pramenů se vznik obce datuje do 13 století, kdy byla v držení pánů z Lomnice. První konkrétní písemná zmínka pak pochází z roku 1392, kdy byla část obce včetně poddaných i pozemků prodána a připadla pod panství Lysické.

Představení nových symbolů - vyšívané obecní vlajky a hasičského praporu v Kunčině Vsi.

Poslední víkend v srpnu tak v Kunčině Vsi patřil grandiózním oslavám výročí - 630 let od první písemné zmínky o obci a 110 let od založení místního hasičského sboru. Ten zde působí od roku 1912 a jeho členové si v roce 1927 vybudovali na návsi požární zbrojnici.

Oslavy výročí v Kunčině Vsi - 630 let od první písemné zmínky o obci a 110 let od založení místního hasičského sboru. Zakázková výroba vyšívaných symbolů pro obec Kunčina Ves.
Oslavy výročí v Kunčině Vsi.

S obcí jsme začali spolupracovat v roce 2021, kdy se náš heraldik a vexilolog PhDr. Zdeněk Kubík ujal návrhu komunálních symbolů, tedy znaku a vlajky. Při jejich tvorbě vycházel především z místních klíčových geografických a historických skutečností. Heroldské čili geometrické figury návrší a vlnitého břevna tak symbolizují zdejší vrch Babylon a v katastru pramenící potok Býkovka. Vše v příhodných a logických tinkturách zelené (tj. barvy naděje, obnovy i rekreace, lesů, luk a polí) a stříbrné čili bílé s modrou (tj. barvou víry, usmíření a vody). Historické obecní razítko.Obecná figura kuny pochází z historického obecního razítka a její černá barva ve stříbrném čili bílém štítě odkazuje na tyto tinktury erbu pánů z Kunštátu. Jméno Kunčina Ves je odvozováno od středověkého ženského jména Kunka (domácké zdrobněliny Kunhuty, v mužské variantě Kuna), oblíbeného v rodě zakladatelů a pánů z Kunštátu (tj. v překladu „Kunova města“). Figura kuny tak vlastně sekundárně představuje heraldické tzv. mluvící znamení, skutečnost, kdy se název vyjadřuje příslušným symbolem (ve smyslu známé latinské sentence „nome omen čili „jméno znamení“), neboť primárně vychází ze zmíněného zobrazení kuny pod třemi květy na starém razítku obecního úřadu.

Blason (odborný heraldický slovní popis) proto může znít takto:
Ve stříbrném štítě nad zeleným návrším s modrým, stříbrně lemovaným vlnitým břevnem běžící černá kuna se zdviženým ocasem a červenou zbrojí.

Detail výšivky slavnostní vyšívané vlajky obce. Vyšívaná vlajka a pamětní stuha vyhotovené na zakázku pro obec Kunčina Ves.
Detail výšivky obecního znaku doplněného hasičskou symbolikou. Vyšívaný prapor a pamětní stuha vyhotovené na zakázku pro SDH Kunčina Ves.

Návrh na stožár vztyčované obecní vlajky nebo praporu (pevně spojovaného s žerdí) opakuje všechny výše popsané tinktury i figuru kuny jejich vexilologickou derivací ze svislého štítu znaku do vodorovně obdélníkového listu vlajky (praporu) o stranovém poměru šířky k délce 2 : 3 (daném státní vlajkou České republiky), přičemž heroldské znakové figury návrší a vlnitého břevna nahrazují (pro vlajky typické) rovné pruhy, jejichž vlnění zajišťuje přirozené vlání ve větru. Vzájemný poměr šesti vodorovných pruhů, bílého (s kunou), zeleného, bílého, modrého, bílého a zeleného je 14 : 3 : 1 : 2 : 1 : 3. Jedná se proto o výraznou tzv. vexilologicko-heraldickou vlajku (prapor), jejíž výhodou je opakující se originální figura kuny, shodná se znakem, a proto i laikem dobře identifikovatelná, že náleží obci Kunčina Ves.

Vyšívané symboly - obecní vlajka, hasičský prapor a pamětní stuhy vyhotovené na zakázku pro obec Kunčina Ves. Vyšívaná sametová obecní vlajka a hasičský prapor, realizace pro obec Kunčina Ves.

Elegantní řešení na míru: Co všechno si pro tento slavnostní okamžik v historii samotné obce i sboru nechali v Kunčině Vsi vyhotovit?

U této příležitosti byly odhaleny nově pořízené vyšívané symboly -  obecní vlajka, hasičský prapor včetně pamětních stuh.

Dekorace vyšívané obecní vlajky pamětní stuhou. Dekorace vyšívaného hasičského praporu pamětní stuhou.

Obec si nechala vyrobit i reprezentativní upomínkové předměty se znakem a názvem obce a to v podobě oboustranných pamětních mincí a stolních vlaječek.

Předání upomínkových předmětů členům sboru - stolní vlaječky, pamětní mince.
Pamětní oboustranné mince se znakem a názvem obce. Zakázková výroba pamětních mincí s vlastní grafikou.
Oboustranné stolní vlaječky vyhotovené pro Kunčinu Ves. Zakázková výroba tištěných saténových stolních vlaječek.

Kromě nových vyšívaných klenotů si obec nechala vyrobit také venkovní vlajky a smaltovaný ovál.

Venkovní výzdoba v obci Kunčina Ves - smaltovaný ovál, tištěné vlajky.

Na bohatý program oslav, který zahrňoval i ukázky historické a moderní techniky, budou všichni účastnici jistě dlouho vzpomínat.

Pozvánka na oslavy výročí v obci Kunčina Ves.

Hasičské a obecní slavnosti v Kunčině Vsi.

Ukázky historické hasičské techniky, slavnost v Kunčině Vsi. Ukázky moderní hasičské techniky, slavnost v Kunčině Vsi.
Hasiči v historických uniformách, slavnost v Kunčině Vsi.

Kunčina Ves je tak další příkladnou ukázkou toho, jak se i malá obec může stát nepřehlédnutelnou.

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka