Kniha Pompiéři, požárníci, hasiči právě v prodeji!

Doposud nejobsáhlejší dílo věnující se historii vzniku a rozvoji požární ochrany v České republice. Nezapomíná ani na období československého státu a ve zvláštní kapitole věnuje pozornost také hasičům na Slovensku. Tato kniha s hasičskou tématikou jistě potěší jako krásný dárek každého hasiče či hasičku.
Kniha - Pompiéři, požárníci, hasiči právě u nás v prodeji

Autor knihy „Pompiéři, požárníci, hasiči“ s podtitulem „Dějiny českého hasičství“ předkládá odborné i široké veřejnosti doposud nejobsáhlejší dílo věnující se historii vzniku a rozvoji požární ochrany v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a samozřejmě nezapomíná na období československého společného státu a ve zvláštní kapitole věnuje pozornost také hasičům na Slovensku. Kniha je jakýmsi průvodcem dějinami českého hasičství a je výsledkem dlouholetého bádání a fundovaného využití dosavadní literatury, kronik, dobového tisku, informací z internetu a dalších pramenů, včetně úzké spolupráce s lidmi zabývajícími se touto problematikou. Spoluautory byli také odborní konzultanti z oblasti historie profesionálních a dobrovolných hasičů, požárního sportu, CTIF a hlavně pamětníci dob na přelomu tisíciletí, jako Zoltán Szaszo, František Mencl, Zdeněk Nytra, Lubomír Janeba nebo Michal Wowesný. Publikace široce pojatou propracovanou sondou do historie užití ohně a ochrany před ním od počátků lidské civilizace přes první účinná opatření středověku a raného novověku, císařské patenty Marie Terezie a Josefa II., až po moderní dobu charakteristickou rozvojem techniky a nenahraditelnou závislostí společnosti na ochraně vlastní bezpečnosti.

Kniha - Pompiéři, požárníci, hasiči s podtitulem „Dějiny českého hasičství“  Kniha s hasičskou tématikou

Zvláštní pozornost je věnována vzniku prvních hasičských sborů a snaze o samostatnou národní organizaci, která posléze dosáhla svého významného postavení nejen v rámci Rakouska-Uherska, ale také na mezinárodním poli. Zároveň  se zde dozvídáme o vývoji odborného vzdělávání, máme možnost se seznámit s hasičskou literaturou i periodiky a autor neopomíjí ani zavádění požární ochrany v průmyslu a dalších hospodářských odvětvích, založení Hasičské vzájemné pojišťovny a samaritánské služby. Další stránky pak čtenáři nabízejí přehled o historii civilní ochrany, hasičského vzdělávání, sportu, muzejnictví, sběratelství a v neposlední řadě o práci s dětmi a mládeží. Nechybí zde ani kapitola mapující zásahy hasičů v boji s koronavirem. Autorem knihy je v hasičských kruzích známý žurnalista a historik Josef Nitra. Vydalo nakladatelství Triton, Praha 2020. Cena: 890,-Kč s DPH, na našem e-shopu k dostání zde.

Dárek pro Vás! V rámci letošního výročí 100 let státní vlajky ČR, která byla oficilně přijata 30. března 1920 zákonem 252/1920 Sb., jsme pro Vás připravili dárek k této publikaci a to v podobě -  vlajky ČR v rozměru 45 × 30 cm (uchycení na tunýlek) a odznaku s vlaječkou ČR (uchycení jehla). Pokud tedy objednáte tuto knihu s hasičskou tématikou, obdržíte k ní i produkty, které představují symbol tradičního sepjetí hasičů s republikou. Knihu s dárkem objednáte přímo na našem e-shopu zde.

Khniha Pompiéři, požárníci, hasiči s dárkem Hasičská kniha s dárkem - vlajka ČR, odznak s vlaječkou ČR

Tato kniha s hasičskou tématikou jistě potěší jako krásný dárek každého hasiče či hasičku.

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka