Když vyšívané symboly skutečně spojují

V sobotu 27. 5. 2017 se uskutečnila v obci Číměři slavnost, na kterou budou její návštěvníci jistě dlouho vzpomínat - Setkání rodáků, dřívějších i současných spoluobčanů. Při této příležitosti proběhlo před kaplí Nejsvětějšího Srdce Páně žehnání obecního znaku a praporu.
Vyšívaný znak a vlajka pro obec Číměř

Žehnání obecních symbolů, kaple Nejsvětějšího Srdce Páně.Pojďme to ale vzít pěkně popořádku. Počátky obce sahají až do roku 1101, neboť právě v tomto roce byl založen třebíčský klášter, ke kterému dříve Číměř patřila. Tuto dlouhou a bohatou historii připomíná právě obecní znak. Ve znaku je vyobrazena, a teď už i vyšitá, opatská berla, kterou obepíná liturgický šátek sudarium, jejž opati třebíčského kláštera používali k tomu, aby pozlacenou hůl berly nenaleptal jejich pot. Zemědělskou tradici obce představuje druhý artefakt znaku – motyka. Oba tyto symboly jsou pak znázorněny v modrém poli, které je symbolem nedaleké řeky Jihlavy.

 

„V jednom jediném obrázku tak můžeme číst jako v knize. Každý jeho symbol zrcadlí historii, ale i současnost obce, “ dodává Lenka Hůlková, starostka obce.

Slavnostní průvod obcí a představení nových vyšívaných komunálních symbolů.

A jak se žije v Číměři dnes?
V obci působí dobrovolné spolky, které organizují pro své občany nejrůznější kulturní a sportovní akce. Současnou zajímavostí je, že nejmladšího občánka Mikuláše Mrňu a nejstaršího občana Číměře, pana Ludvíka Pavlíka, dělí téměř jedno století. Mikuláš Mrňa se totiž narodil v březnu tohoto roku a pan Ludvík Pavlík oslavil minulý rok úctyhodných 91 let.

Setkání rodáků Číměře.

Na závěr nesmí chybět krásná slova paní starostky, která jsou odrazem nejen atmosféry tohoto slavnostního dne, ale i vztahu ať už současných, nebo i dřívějších občanů k obci.

Slavnostní projev starostky obce Číměř, Lenky Hůlkové.Ať už jste místní, anebo jste přijeli z druhého konce republiky, Číměř vždy byla, je a bude vaším domovem. To právě vy jste ji budovali, vaši předci zde žili a pracovali na okolních polích, vytvářeli její podobu a hlavně – měli ji rádi. Měli ji rádi jako my všichni a stejně jako my všichni při vyslovení věty „Jsem z Číměře“ pocítili ten krásný pocit ve svém srdci. Protože být hrdý na svou obec, to je ta pravá srdeční záležitost. A vy jste dnes dokázali, že na ni hrdí jste. Dokázali jste to tím, že jste sem dnes zavítali, že se chcete potkat s přáteli, které jste neviděli třeba i desítky let. Děkuji vám, milí Číměřáci, svou účastí na dnešním setkání jste mi udělali nesmírnou radost.

Foto: Jakub Mertl (Třebíč)

ALERION. Pro krásu okamžiku, pro další staletí.

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka