Když symboly vypráví aneb Příběh obce Tetín

Obec Tetín tvoří tři základní územní jednotky - Tetín, Vidoň a Vlkanov. V roce 2016 nás oslovili představitelé obce s myšlenkou návrhu obecních symbolů. Tohoto úkolu se tedy zhostil náš pan heraldik a vexilolog, PhDr. Zdeněk Kubík.
Detail výšivky vlajky obce Tetín

Při tvorbě komunálních symbolů, znaku a vlajky, vycházel z místních historických a geografických skutečností, včetně požadavků obce.

Heroldská (tj. geometrická) figura stříbrného (tj. bílého) hrotu člení plochu štítu na tři pole, čímž znázorňuje tři výše jmenované územní jednotky. Samotný hrot svým tvarem evokuje zdejší dominantu - Hrubou skálu. Tetín byl ve svých počátcích úzce spjatý s Valdštejny, proto je logické použití obecné figury zlaté (tj. žluté) lví hlavy z rodového erbu čtyř valdštejnských lvů. V případě Vlkanova se pak ideálně nabízí tzv. mluvící znamení prostřednictvím obecné figury stříbrné
(tj. bílé) vlčí hlavy z rodového erbu Sosnovců z Vlkanova. Na Vidoň pak odkazuje figura modré heraldické lilie, mariánský atribut a symbol zakladatelského Miletínského kláštera. Lilie jsou též na černém kříži velmistrů Řádu německých rytířů, zakladatelů jmenovaného bývalého kláštera.

Heraldický návrh znaku obce TetínSlavnostní vyšívaný prapor obce Tetín

 

 

 

 

 

 

Blason (tj. odborný heraldický slovní popis), dle něhož je zkušený heraldik schopný znak nakreslit, aniž by nutně musel znát či vidět prvotní předlohu, proto může znít následovně: V modro-červeně polceném štítě stříbrný hrot s modrou lilií, provázený přivrácenými hlavami, zlatou lví s červeným jazykem a stříbrnou vlčí se zlatým jazykem.

V Tetíně proběhla minulý víkend velká oslava – Vlkanov slavil 250. let a Vidoň 750. let Při této příležitosti jsme pro obec grafický návrh znaku a vlajky proměnili do podoby vyšívaného obecního praporu, smaltovaného oválu, uvítací cedule, venkovní tištěné vlajky a razítka.

Uvítací cedule obce TetínSmaltovaný ovál obce Tetín

Program oslav - obec Tetín

Oslavy v obci byly zahájeny v sobotu, 9. září v 13:00 hodin. Připraven byl bohatý program pro celou rodinu a nechybělo ani slavnostní představení vyšívané obecní vlajky veřejnosti.
Na oslavách vystoupily kapely Little company, Člověče nezlob se, Sebastian a Marek Ztracený.  Večerní oblohu pak rozzářil slavnostní ohňostroj. 

Alerion. Stojíme u zrodu vašich symbolů.

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka