Když se v jediném obrázku zrcadlí historie, ale i současnost obce a odkaz další generaci

Vydejte se s námi do krásného koutu jižních Čech a poodhalte symboliku skrytou v heraldickém znaku Hranic.
Návrh vlajky pro obec Hranice.

Znak obce Hranic.Původní název obce byl Julienheim. Toto pojmenování se ale nikdy příliš neujalo a místní lidé většinou užívali označení zde „na hranicích“, německy „Granitz“, poněvadž osada byla vystavěna podél česko-dolnorakouských hranic. Obec Hranice, která leží asi 20 km severně pod Novohradskými horami, rovněž patří mezi naše klienty, u kterých stojíme jak za samotným návrhem komunálních symbolů, tak i za jejich realizací, která se uskutečnila v letošním roce. Znak a vlajku navrhl náš pan heraldik a vexilolog PhDr. Zdeněk Kubík v roce 2016.

Při tvorbě komunálních symbolů vycházel z několika místních geografických, historických a především botanických reálií a zajímavostí.

Ručně vyšívaný znak obce Hranic ve velkém provedení.
Obec je tvořena dvěma částmi - Hranice a Trpnouze. Jak vyplývá ze samotného názvu, dnešní obec Hranice historicky ležela na obou stranách zemské hranice Čech a Dolních Rakous, respektive Vitorazska. Tato hranice je ve znaku symbolizována pomocí heroldské figury tzv. stříbrno-černě cihlového břevna (vodorovného pruhu). Stříbrná obdélníková pole připomínají hraniční kameny a černá pak rašelinové cihly (borky), které se zde v minulosti těžily a zpracovávaly.

 

Slavnostní vyšívané symboly, znak a vlajka, obce Hranic.Obecné figury dvou zlatých borových šišek odkazují na borovici blatku, která roste v okolních rozsáhlých rašeliništích, a také na počet částí obce. Obecná figura stříbrného pětilistého květu rojovníku zastupuje zdejší vřesovištní květenu.


A proč ve znaku převažuje právě zelená barva? Jednoznačně symbolizuje rozsáhlé okolní lesy, louky i mokřady a celkový přírodní ráz zdejší venkovské krajiny Novohradských hor. V jednom jediném obrázku tak můžeme číst jako v knize.

Více informací o naší heraldické kanceláři získáte zde.

Úkolem heraldika je převést představy obce či města co nejvíce do symbolické podoby.

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka