Když náš pan heraldik tvoří aneb: Navrhli jsme i vyšili komunální symboly obce Bražec

Odhalte symboliku skrytou ve znaku obce Bražec. Z čeho všeho vycházel při tvorbě komunálních symbolů náš pan heraldik a vexilolog PhDr. Zdeněk Kubík? A jak vypadá jejich podoba ve vyšívaném provedení? To se dozvíte v následujícím příspěvku.
Navrhli jsme a vyšili obecní symboly Bražce

První zmínka o obci pochází z roku 1289. Bražec se rozprostírá na úpatí Doupovských vrchů v Karlovarském kraji. Naše spolupráce s obcí začala v roce 2017, kdy se náš pan heraldik PhDr. Zdeněk Kubík ujal návrhu obecních symbolů. Při jejich tvrobě vycházel z místních historických, toponomastických, geografických i botanických skutečností, včetně požadavků obce. Blason (tj. odborný heraldický slovní popis), dle něhož je zkušený heraldik schopný znak nakreslit, aniž by nutně musel znát či vidět prvotní předlohu, zní následovně: Ve zlatém štítě vyrůstá ze zeleného trojvrší se stříbrným vlnitým břevnem šípková růže s květem, dvěma listy a dvěma plody (1, 2, 2), vše přirozené barvy.

Návrh znaku obce Bražec Vyšívaný znak obec Bražec

 

 

 

 

 

 

Ikonografický význam navrženého obecního znaku je tedy následující: Heroldská figura trojvrší je tzv. mluvícím znamením obce (ve smyslu známé latinské sentence „nomen omen“), neboť německý název Bergles/Bražec znamená „hůrka/y“. Nepochybně dle okolní kopcovité krajiny podhůří Doupovských hor. Krajní vrchy trojvrší tak evokují Valovský vrch a Roháč, prostřední vrch vlastní obec a tři vrchy společně znamenají tři evidenční části obce - Bražec, Dolní Valov, Javorná. Zelená barva symbolizuje bývalý vojenský újezd, venkovský a zemědělský ráz obce (okolní lesy, louky a pole), ale i všeobecně přírodu (stromy a rostliny), odpočinek, rekreaci a obnovu, neboť zelená je barvou naděje. Heroldská figura vlnitého břevna jednoznačně připomíná zdejší Bochovský potok a další četné vodní toky a plochy v katastru (Bražecké hliňáky, tj. rozmanité mokřady Doupovských hor). Obecná figura šípkové růže zastupuje zdejší flóru (hojně se vyskytující šípkové keře) a počet dvou listů i dvou plodů vyjadřuje dvě katastrální území - Bražec u Doupova a Bražec u Těšetic, dohromady čtyři základní sídelní jednotky (Bražec u Doupova, Dolní Valov, Javorná a Bražec u Těšetic), jeden květ a dva plody již zmíněné tři části obce, přičemž květ je symbolem její jednoty.

Návrh (na stožár vztyčované) obecní vlajky nebo praporu (pevně spojovaného s žerdí) opakuje všechny tinktury znaku i figuru šípkové růže vexilologicky vhodným převedením ze svislého štítu do vodorovně obdélníkového listu vlajky (praporu) o stranovém poměru šířky k délce 2:3 (závazně daném státní vlajkou České republiky). Přičemž vzájemný poměr jednotlivých vodorovných pruhů (žlutého s šípkovou růží a zeleného, bílého, zeleného, zastupujících znakové trojvrší a vlnité břevno) je 9:1:1:1.

Návrh vlajky obec BražecVyšívaná slavnostní vlajka obce Bražec

 

 

 

 

 


Na podzim minulého roku jsme pak obci dodali i vyšívané provedení těchto výsostných insignií.
Nově tedy zdobí prostory úřadu, či slavnostní příležitosti, vyšívaný znak, slavnostní vlajka a stuha. Ta nese pamětní text o udělení komunálních symbolů předsedou Poslanecké sněmovny.

Vyšívané symboly obce Bražec
Alerion. Tradice tvoří symboly, symboly vyjadřují prestiž.

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka