Jak vyvěsit vlajku na znamení státního smutku

Buďte zdrávi, jak záleží, kdy a kde se člověk v životě v danou chvíli nachází... a žel takové neštěstí postihuje většinou nás obyčejné, ne (chráněné) mocné tohoto světa.
Smuteční vlajka

Na znamení (státního či lokálního) smutku je možné/vhodné vztyčit pouze a jenom černou vlajku, ale tuto nikdy ne na půl žerdi, vždy až nahoru stožáru. V případě stožárových vlajek se tedy černá vlajka použije samostatně.

Jinak se vyjadřuje smutek (jakoukoliv oficiální) vlajkou spuštěnou na půl žerdi, což je dostačující způsob piety (bez černé vlajky). Záleží také na tom, jde-li o smutek státní nebo "lokální". Tj. k vyjádření státního smutku se vyvěsí (jenom) státní vlajka na půl žerdi, případně sestava všech vyvěšených vlajek na stožárech (tj. např. 1. ČR + 2. EU, nebo 2. EU + 1. ČR + 3. Praha apod.) a spustí se na půl žerdi. Černá vlajka se v takovém případě vůbec nepoužije, bylo by to zcela nadbytečné. 

Vyvěšení státní vlajky na znamení státního smutku

Obdobně lze vyvěsit (např. ve fasádním držáku na budově) pouze samotný černý prapor, v případě státního smutku se pak vyvěšuje zpravidla dvojice – státní prapor s černým praporem (neboť prapory logicky nelze „spustit na půl žerdi“).  Stejně tak v případě sestavy praporů je černý prapor protokolárně až posledním (tj. např. 3. Praha + 1. ČR + 2. EU + 4. černý).

Jestliže není státní vlajka v místě již vyvěšena, děje se tak za ranního úsvitu (svítání), kdy se vlajka/vlajky důstojně vztyčí až na vrchol stožáru a po chvilce vlání se pomalu spustí do poloviny stožáru a zastaví/zafixuje. Pokud je vedle státní vlajky vztyčena na sousedním stožáru další vlajka/vlajky, spustí se samozřejmě též na půl žerdi tak, aby obě (všechny) vlajky vlály ve stejné (snížené/středové) výšce. S koncem smutku, respektive se západem slunce, se vlajka/y opět vytáhne/ou vzhůru a poté zcela spustí (pokud nezůstává/jí přes noc, tak kde jsou osvětleny, ne ve tmě). Totéž platí pro instalaci praporu/praporů do držáků.

V případě praporů (ve fasádních držácích apod.), kde není možné spuštění na půl žerdi, jak již bylo výše uvedeno, se proto musí vyvěsit nejen státní, ale i černý prapor a postupuje takto:

Není-li (např. z technických) důvodů možné vyvěsit současně státní prapor ČR a černý prapor, použije se pouze (samotný) černý prapor.

Kombinace státního praporu (případně dalších praporů) a černého praporu pak vypadá (v čestném pořadí) při pohledu diváka/pozorovatele na objekt (s těmito vyvěšenými prapory) následovně:

1. ČR + 2. černý
2. EU + 1. ČR + 3. černý
3. město + 1. ČR + 2. EU + 4. černý
4. město + 2. EU + 1. ČR + 3. kraj + 5. černý
1. ČR + 2. EU + 3. kraj + 4. město + 5. organizace + 6. černý
1. ČR + 2. EU + 3. kraj + 4. město + 5. organizace + 6. jiný + 7. další … poslední černý.

Pokud disponujete pouze třemi držáky (či trojitým držákem) praporů, pak se můžete rozhodnout, zda využijete (vedle nezbytného praporu ČR a černého) jako druhý prapor EU nebo regionu či prapor města/obce nebo organizace a to takto (opět z pohledu diváka na objet s prapory):

2. EU + 1. ČR + 3. černý
nebo
2. "jiný" + 1. ČR + 3. černý

Jinými slovy, záleží hlavně na tom, jestli má dotyčný vlajky (stožáry) nebo jenom prapory (fasádní držáky). U vlajek (stožárů) černou vlajku vůbec nepotřebuje mít, smutek dostatečně vyjádří spuštěním státní vlajky ČR (i všech dalších vlajek sestavy) do půlky stožáru/ů. Nebo naopak vztyčí na stožár (až na horu) právě jenom samotnou černou vlajku, ta se do půlky nikdy nepouští (samozřejmě bez všech ostatních vlajek, které se sejmou).

U praporů (fasádních aj. držáků) musí vždy použít černý prapor, ať už samotný nebo ideálně v kombinaci se stáním praporem či dalšími v sestavě, kdy je černý prapor posledním v sestavě praporů (dvojici, trojici, čtveřici atd.).

Černou smuteční vlajku zakoupíte zde.

PhDr. Zdeněk Kubík

PhDr. Zdeněk Kubík

Heraldik a vexilolog

Odborník na heraldiku a vexilologii, znaky, erby a vlajky.

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka