Jak se i menší obec může stát nepřehlédnutelnou!

Obec Kozlov vznikla poměrně nedávno, 1. ledna 2016, vyčleněním z vojenského újezdu Libavá. Součástí obce je i místní část Slavkov. Naše spolupráce začala v heraldické kanceláři, kdy se náš dvorní heraldik a vexilolog, PhDr. Zdeněk Kubík, zhostil tvorby návrhu obecních symbolů, znaku a vlajky.
Komunální symboly obce Kozlov

O rok později, 31. května 2017, předal předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jan Hamáček do rukou zástupce obce Kozlov dekret, který obec opravňuje k používání obecních symbolů.

Smaltovaný ovál obce Kozlov Smaltovaný ovál se znakem a názvem obce Kozlov Smaltovaný ovál pro označení úředních budov

Vyšívané symboly obce KozlovA co tedy jednotlivé symboly vyobrazené ve znaku představují?
Zelená barva štítu, jakožto symbolem naděje, odkazuje na někdejší vojenský újezd a především okolní hluboké lesy, ale i venkovský, přírodní a zemědělský ráz krajiny. Stříbrné (tj. bílé) vlnité zúžené břevno (tj. úzký vodorovný vlnitý pruh) evokuje řeku Odru, pramenící v katastru obce. Zlatá (tj. žlutá) heraldická lilie zastupuje Kozlov (středověké počátky zdejšího osídlení), připomíná též květ kozlíku lékařského a je tedy i určitou narážkou na název obce. Lilie je rovněž atributem sv. Josefa, patrona dělníků a zdejšího kostela z roku 1927, symbol čistoty a obnovy. Zlatý (tj. žlutý) kalich je převzatý z pečeti Slavkova (části Kozlova) z roku 1710, jakožto znamení nejenom duchovní, ale i úspěchu a oslavy.


Blason, odborný heraldický slovní popis znaku obce, proto může znít takto:
V zeleném štítě stříbrně vlnité zúžené břevno provázené nahoře lilií a dole kalichem, obojí zlaté .

Stolní vlaječka se znakem a názvem obce KozlovÚřední razítko pro obec Kozlov Klíčenka s žetonem - realizace pro obec Kozlov

V letošním jubilejním roce 2018 přišla na řadu již samotná realizace těchto výsostných insignií a v našich dílnách tak vznikly: vyšívaný znak v malém provedení, vyšívaná obecní vlajka, smaltované ovály se znakem a názvem obce, venkovní tištěné vlajky, stolní vlaječky, úřední razítka a klíčenka s žetonem.

Alerion. Symboly, které jsou v obci skutečně vidět.

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka