Historické symboly městské části Praha–Zbraslav dostaly svou oficiální podobu

Městská část Praha-Zbraslav leží na soutoku řeky Vltavy a Berounky na jižním okraji Prahy. K hlavnímu městu Praze byla připojena roku 1974, do té doby byla samostatným městem s názvem Zbraslav nad Vltavou. V roce 2009 se ukázalo, že Zbraslav nemá oficiální znak, který patří spolu s vlajkou k základním obecním symbolům.
Historické symboly městské části Praha–Zbraslav dostaly svou oficiální podobu

Návrh heraldického znaku MČ Praha-Zbraslav.Schvalovací proces však nebyl nikdy dokončen ani u vlajky. Stávající symboly tak byly po více než dvacet let používány neoficiálně. Zastupitelstvo městské části se rozhodlo podniknout kroky, jejichž cílem bylo oficiální přidělení městských symbolů. Navázali tedy spolupráci s naší společností a využili služeb naší heraldické kanceláře, která se návrhy obecní a městské heraldiky zabývá.

 

Stejně jako ostatní města či městečka měla Zbraslav tzv. znakové právo. Privilegium o udělení znaku se však nedochovalo, vyvinul se spíše z pečetních znamení, souvisejících se zdejším bývalým klášterem. Svým staletým užíváním až dodnes je znak právně tzv. vydržený a právoplatný. Je však běžné, že v průběhu staletí požívání docházelo ke kolísání správné podoby historického znaku. Proto byl znak vypracován v ideální podobě, odpovídající svému původnímu symbolickému významu a historickým pečetím, včetně zohlednění přání vedení MČ a konzultace s PhDr. Jakubem Hrdličkou z Archivu hl. m. Prahy.

Vyšívané symboly MČ Praha-Zbraslav: znak ve velkém provedení, sametová vlajka městské části, ČR a EU.

Znak městské části

Blason znaku: V modrém štítě na zeleném trávníku vpravo stříbrný kostel, vlevo provázený vyrůstající lípou přirozené barvy. Na červené sedlové střeše stříbrný osmiboký sanktusník se čtyřmi černými obloukovými dlouhými okny a červenou kupolí se zlatou makovicí a tlapatým křížem. V levém průčelí kostela brána, převýšená dvěma malými okny, v lodi tři velká a kněžišti dvě malá okna, vše obloukové a černé. Ke kupoli zleva přilétá stříbrná holubice se zelenou třílistou ratolestí ve zlatém zobáku.

Vyšívaný znak městské části Praha-Zbraslav.

Vlajka městské části

Vexilologický popis vlajky (praporu): List tvoří tři vodorovné pruhy, zelený, červený a modrý. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Slavnostní sametová vlajka (prapor) městské části Praha-Zbraslav.

Prapor MČ Praha-Zbraslav ve velkém znaku hlavního města Prahy (viz šipka).Kresba (na stožár vztyčované) vlajky nebo praporu (pevně spojovaného s žerdí) Zbraslavi opakuje podobu, od roku 1991 neoficiálně užívané, zeleno-červeno-modré trikolóry, odvozené dle jednoho z praporů bočních klenotů znaku hl. m. Prahy. Vlajkový list má závazný stranový poměr šířky k délce 2:3 (daný státní vlajkou České republiky) a jeho tři barevné pruhy vychází z tinktur znaku v tomto čestném pořadí (horní zelený pruh dle figur trávníku a lípy, červený ze střechy kostela a modrý podle barvy štítu).

MČ Praha-Zbraslav se rozhodla v naší spolupráci pokračovat a v minulém roce si u naší společnosti nechala vyhotovit ucelenou kolekci symbolů, která bude důstojně reprezentovat a zdobit úřad i zdejší okolí po další generace. Zbraslav se tedy dnes může pochlubit vyšívaným znakem ve velkém provedení, slavnostní sametovou vlajkou městské části, ČR a EU. Tyto nádherné vyšívané unikáty přežijí staletí díky precizní a zručné práci našich vyšívaček. MČ je vyzdobena i na veřejných prostranstvích smaltovanými ovály.

Smaltované ovály MČ Praha - Zbraslav.

Alerion. Uvádíme symboly do života.

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka