Heraldický znak živoucí součástí obce

Mlékosrby leží nedaleko Hradce Králové a první zmínka o obci pochází již z roku 1343. Naše spolupráce začala před dvěma roky, kdy se heraldik a vexilolog naší společnosti Zdeněk Kubík ujal návrhu komunálních symbolů.
Heraldický znak živoucí součástí obce

Tištěná saténová nášivka a klíčenka se znakem a názvem obce Mlékosrb.Při jejich tvorbě zohlednil i samotný název obce a proto ve znaku vidíme obecné figury dvou zlatých putýnek s mlékem, které tedy představují tzv. mluvící znamení, název obce vyjádřený symbolem. Jméno Mlékosrby souvisí totiž se staročeským slovem „srbati“ neboli „srkati“ mléko. Ve znaku můžete rovněž vidět obecnou figuru stříbrného kříže, který odkazuje na místní památku a dominantu, kostel sv. Filipa a Jakuba, s hrobkou chlumecké větve hraběcího rodu Kinských. Mezi léty 1375 – 1383 zde bývala tvrz, která však nakonec byla připojena k Chlumeckému panství. Ta je ve znaku zobrazena prostřednictvím obecné figury zlaté palisády. Zelená je pak barvou naděje i obnovy a venkovské krajiny (lesů, luk a polí i rekreace). Soutok Cidliny a Mlýnské Bystřice na hranicích katastru, ale i další vodní plochy v obci a také bývalé lázně, jsou zobrazeny pomocí heroldské figury modré vlnité paty. Poslední obecná figura stříbrného mlýnského kola zastupuje místní opuštěný Myškův mlýn.

Žehnání slavnostní obecní vlajky a pamětní stuhy v obci Mlékosrby. Výšivka slavnostního obecního praporu.

Blason, čili odborný heraldický slovní popis, proto může znít takto: V zeleném štítě na modré vlnité patě zlatá palisáda. Nad palisádou stříbrný tlapatý kříž mezi dvěma zlatými putýnkami s černými obručemi, uchy od sebe, naplněnými mlékem. V patě stříbrné mlýnské kolo.

Smaltovaný ovál se znakem a názvem Mlékosrb. Smaltovaný hasičský ovál se znakem a názvem Mlékosrb.

Vyšívaná slavnostní obecní vlajka a pamětní stuha Mlékosrb.Návrh (na stožár vztyčované) obecní vlajky nebo praporu (pevně spojovaného s žerdí) opakuje všechny výše popsané tinktury a figury jejich převedením ze svislého štítu znaku do vodorovně obdélníkového listu vlajky (praporu). List tedy tvoří tři vodorovné pruhy, zelený, žlutý a modrý, v poměru 3 : 2 : 3. V zeleném bílý tlapatý kříž mezi dvěma žlutými putýnkami s černými obručemi, uchy od sebe, naplněnými mlékem. V modrém pruhu bílé mlýnské kolo. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3 daném státní vlajkou České republiky. Jedná se proto o tzv. vexilologicko-heraldickou vlajku (prapor), obsahově shodnou s podobou výrazného znaku. 

Znak a vlajka byly obci oficiálně uděleny v lednu letošního roku, a jelikož SDH v Mlékosrbech slavil letos již 130 let od svého založení, nechali představitelé obce zhotovit velkolepou kolekci symbolů.  Základem byly - vyšívaná obecní vlajka, hasičský prapor a pamětní stuhy, které byly slavnostně představeny a požehnány 11. září. Kromě nových vyšívaných klenotů si obec nechala vyrobit také venkovní vlajky a smaltované ovály. Venkovní výzdoba tvář obce oživila, zútulnila a přispěla také k lepší zapamatovatelnosti pro její návštěvníky. V kolekci nechyběly ani upomínkové předměty v podobě nášivek a klíčenek.

Slavnostní vyšívaný hasičský prapor. Výšivka sv. Floriána praporu SDH Mlékosrby.

Hasičský prapor SDH Mlékosrby. Výšivka hasičského praporu - obecní znak s hasičskou symbolikou.

Děkujeme obci Mlékosrby za vloženou důvěru při naší spolupráci a současně za zaslání fotografií ze slavnostního odhalení nových symbolů.

Oslava výročí 130 let od založení místního hasičského sboru.

Alerion. Stojíme u zrodu vašich symbolů.

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka