Hanušovice, město, které vypráví svůj příběh

Díky heraldickému znaku se každá obec i město prezentuje navenek. Jednoduchá symbolika krásně umělecky ztvárněná mnohdy hovoří sama za sebe a poukazuje na to, čím je místo charakteristické.
Hanušovice, město, které vypráví svůj příběh

Heraldický znak města HanušoviceMěsto Hanušovice bylo založeno počátkem 14. století. Hanušovice se staly městysem roku 1922 a status města získaly v roce 1975. 23. března 1978 přijaly heraldický městský znak, který dodnes užívají v obsahově nezměněné podobě. 
A co jednotlivé symboly ve znaku představují? Jehličnaté stromy evokují lesnaté okolí města, květ lnu odkazuje na lnářskou tradici zdejšího regionu, obilné klasy a ozubené kolo jsou symboly zemědělství a průmyslu.

V roce 2016 se představitelé města Hanušovice obrátili na naši firmu s otázkou návrhu obecní vlajky. Tohoto úkolu se zhostil náš pan heraldik a vexilolog
PhDr. Zdeněk Kubík
. Návrh vlajky představuje ideální a klasické heraldicko-vexilologické řešení, kdy je znak převeden, tzv. rozpuštěn, do vlajkového listu o stranovém poměru šířky k délce 2:3 (dle státní vlajky České republiky). Taková vlajka je i laikem plně identifikovatelná svou shodou s historickým znakem, ze kterého vychází a jehož podobu opakuje.

Vyšívané symboly města Hanušovice

Na jaře letošního roku pak naše spolupráce s městem pokračovala. Město si u naší společnosti nechalo vyhotovit vyšívané symboly – městský znak
ve velkém provedení a vyšívaný prapor .
Znak i vyšívaná vlajka nově zdobí prostory městského úřadu. Krásná výzdoba, co říkáte?

Detail výšivky znaku  města Hanušovice.

Znak dokáže být mluvícím znamením za svoje občany a celou obec.

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka