Bratříkovice: Obec, která předává svůj odkaz dalším generacím

Malebná víska Bratříkovice leží v okrese Opava v Moravskoslezském kraji a v roce 2021 zde žilo 156 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1265.
Bratříkovice: Obec, která předává svůj odkaz dalším generacím

Prvním držitelem Bratříkovic byl velehradský klášter, později obec vlastnili mimo jiné i Sedmohradští ze Sedmohradů, kteří v Bratříkovicích sídlili na bývalé rychtě, která se tak stala panským sídlem. Vyhotovení návrhu obecního znaku a vlajky se ujal náš heraldik Zdeněk Kubík v roce 2020.

Vyšívaný znak ve velkém provedení obce Bratříkovice. Vyšívaná slavnostní vlajka (prapor) obce Bratříkovice.

Vyšívané komunální symboly (znak, vlajka) obce Bratříkovice.Heroldská čili geometrická figura stříbrno-červeně polceného štítu byla převzata z historického znaku Opavska, vytvořeného ze dvou heraldických tinktur českého krále a moravského markraběte Přemysla Otakara II. (1233-1278) pro jeho nemanželského syna Mikuláše I. vévodu Opavského (1255-1318) ze znaků Čech (stříbrného/bílého dvouocasého lva v červeném poli) i Moravy (stříbrno/bílo-červeně šachované orlice v modrém poli), které vidíme ve velkém státním znaku České republiky a tvoří proto hlavní dvě barvy naší bílo-červeno-modré státní trikolóry i vlajky. Připomínají také české obyvatelstvo, které po roce 1945 obec dosídlilo. Obecná figura zeleného jetelového čtyřlístku vychází ze současného „logotypu“, ale svým křížovým tvarem evokuje i zdejší kostel a kapli, či lopatky nedalekého Raabova větrného mlýna a také znak Velehradského kláštera (kříž s moravskou orlicí), bývalé nejstarší významné vrchnosti Bratříkovic. Obecná figura zlaté čili žluté heraldické lilie je pak jedním z typických atributů Panny Marie, která je patronkou zdejšího kostela i celé obce. 

Blason znaku může znít takto: Ve stříbrno-červeně polceném štítě kosmo zelený jetelový čtyřlist přeložený zlatou lilií.

Detail výšivky slavnostního sametového obecního znaku. Výšivka sametového znaku ve velkém provedení obce Bratříkovice.

Vyšívaný sametový znak (heraldika) a vlajka (vexilologie) Bratříkovic.

Návrh na stožár vztyčované obecní vlajky, nebo praporu pevně spojovaného s žerdí, opakuje všechny tři výše popsané tinktury i obecné figury jejich převedením ze svislého štítu znaku do vodorovně obdélníkového listu vlajky (praporu) o stranovém poměru šířky k délce 2:3. Jedná se tedy o tzv. heraldickou vlajku, shodnou právě díky figurám čtyřlístku a lilie se znakem, a proto snadno i laikem identifikovatelnou a poznatelnou, že náleží obci Bratříkovice. 

Naše spolupráce s obcí pokračovala i v roce následujícím, kdy jsme pro ni tyto nově navržené symboly vyhotovili ve vyšívaném provedení. 

Alerion. I menší obec se může stát nepřehlédnutelnou.

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka