Alerion na Řípu

Logo Alerionu se dostalo na památnou horu 28. října 2019 v rámci prvního setkání hasičů pod Řípem, kterou organizoval náš partner časopis Hasičské čtení, respektive jeho šéfredaktor Josef Pepa Nitra spolu se sbory působící v tomto regionu.
Alerion na Řípu

Přesto, že se jednalo o první akci svého druhu, byla velice úspěšná a měla příznivý ohlas s náznakem, že by se podobná setkání mohla stát novou tradicí.

Setkání hasičů pod Řípem, 2019

Naše firma se stala jedním ze sponzorů a věnovala pamětní stuhy, které byly pod rotundou zavěšeny nejen na prapory nejstarších českých sborů, ale také na vybrané místní prapory a prapor nejvzdálenějšího účastníka.

Zavěšení pamětních stuh na hasičské prapory.

Za zmínku stojí ten fakt, že se poprvé sešlo pět SDH, která vznikla roku 1864 a těsně po něm. Velvary, Plaňany, Roudnice, Radhošť a nejstarší doposud činný pražský sbor Praha-Braník. Unikátní sestava nastoupila pod rotundou sv. Jiří jako zlatý hřeb programu za zvuku fanfár pěti trubačů a šéfredaktor Nitra slavnostně zavěsil stuhy na symboly vybraných sborů.

 Alerion vlajky Zveřejněno Martina Špitová Tato stránka se mi už líbí · Včera · Upraveno ·    Slavnostní akci organizoval náš partner časopis Hasičské čtení.

Jednu však ponechal na jinou slavnostní příležitost, která se bude konat v červnu 2020 – Hasičské slavnosti Litoměřice. Je domluveno se starostou Krajského sdružení hasičů Ústeckého kraje Jiřím Hencem, že tato stuha bude zavěšena na prapor KSH při úvodním ceremoniálu, jako poselství podřipského setkání.

Podrobné informace o průběhu této akce si můžete přečíst na informačním serveru POŽÁRY.cz zde.

ALERION. Přinášíme tradice.

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka