666 let městyse Uhelná Příbram

Téměř 700 rodáků a současných obyvatel městyse společně přivítali do života nové vyšívané symboly.
Žehnání symbolů městyse Uhelná Příbram

Ke konci roku 2017 se náš pan heraldik a vexilolog PhDr. Zdeněk Kubík ujal úpravy historického znaku městyse a vytvoření heraldické vlajky.

Znak městyse Uhelná Příbram Vlajka městyse Uhelná Příbram  

Stejně jako ostatní města a městečka měla i Uhelná Příbram tzv. znakové právo. Privilegium o udělení znaku se však nedochovalo. Jak ale dokládá pečetní znamení, souvisí se zemskou (panovnickou) symbolikou, ve vazbě na dodávky dřevěného uhlí pro kutnohorské královské doly, hutě a mincovnu. Proto tedy vidíme ve znaku figuru českého lva. Výroba kvalitního dřevěného uhlí v milířích se pak ve znaku promítá prostřednictvím sekery bradatice a „zpracovávaného“ listnatého vykořeněného stromu přirozené barvy.

Představení vyšívaných symbolů městyse Uhelná Příbram

Svým staletým užíváním je znak právně tzv. vydržený a právoplatný. Kodifikovaný proto i ve známém (dříve závazném) kompendiu Jiřího Čarka: Městské znaky v českých zemích, Praha 1985. Je jisté, že během staletí užívání bohužel docházelo, a i dnes občas dochází, ke kolísání správné podoby historického znaku a to jak v případě jednotlivých tinktur, tak i celých figur. Nyní je proto znak vypracován v historicky i heraldicky ideální podobě, odpovídající původnímu významu a jménu Uhelné Příbrami. Svým způsobem jde nakonec také částečně o tzv. mluvící znamení městyse.

 Smaltovaný ovál se znakem a názvem městyse Uhelná PříbramUvítací smaltovaný ovál městyse Uhelná Příbra  Smaltovaný ovál pro označení budovy Základní a mateřské školy

Blason, odborný heraldický slovní popis znaku městyse Uhelná Příbram, zní: 
V červeném štítě vedle sebe vykořeněný rozvětvený listnatý strom přirozené barvy a český lev držící stříbrnou sekeru bradatici na zlatém topůrku.

Návrh na stožár vztyčované vlajky nebo praporu pevně spojovaného s žerdí opakuje všechny znakové figury, jejich převedením ze červeného štítu do červeného vlajkového listu. Taková vlajka se nazývá heraldickou a je i pro laika plně identifikovatelná svou shodou s podobou historického znaku, ze kterého vychází: 
V červeném listu vedle sebe vykořeněný rozvětvený listnatý strom přirozené barvy a český lev držící bílou sekeru bradatici na žlutém topůrku. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Pohlednice pro městys Uhelná Příbram

V letošním roce jsme tyto výsostné insignie městyse převedli do hmatatelné podoby. V naší dílně byly tedy vyhotoveny -  ručně vyšívaný znak ve velkém provedení, slavnostní vlajka a nechyběla ani pamětní stuha a praporová šňůra se střapci, které budou upomínkou na oslavy roku 2018 pro následující generace. Kromě těchto vyšívaných symbolů jsme pro městys dále vyrobili: smaltované ovály se znakem a názvem Uhelné Příbrami, tištěné venkovní vlajky, balónky, buttony a pohlednice.

Venkovní tištěné vlajky městyse Uhelná Příbram

Setkání rodáků městyse Uhelná Příbram

Alerion. Symboly, které skutečně sjednocují.

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka