Znak a vlajka pro obec Slapy

Návrh znaku obce SlapyNávrh vlajky pro obec Slapy

 

 

 

 

 

 

Znak obce

Blason znaku: Červeno-modře stříbrným šikmým esovitě zvlněným břevnem dělený štít. V červeném poli pod zlatou otevřenou královskou korunou s modrými drahokamy zkřížený zlatý klíč a stříbrný meč se zlatou záštitou a jílcem.

Vlajka obce
Vexilologický popis vlajky: Důsledně opakuje kompozici znaku převedením všech jeho výše popsaných figur do listu vlajky v upravených proporcích. Vexilologie nepoužívá heraldické kovy (stříbro a zlato), proto se v případě popisu vlajky mluví o barvě bílé a žluté. Vzájemný poměr šířky a délky listu vlajky je pevně dán stanoveným poměrem šířky k délce listu 2:3 (jako u státní vlajky České republiky).

Z historického nástinu a zdůvodnění navrhované podoby symbolů
Uvedený odborný heraldický popis (blason) představuje návrh obecního znaku s následujícím ikonografickým významem: Slapy nad Vltavou jsou v České republice všeobecně dobře známou obcí. Proto bylo využito tzv. národních barev (tj. bílé, v heraldice stříbrné, červené a modré). Esovitě zvlněné (čili dvakrát prohnuté) šikmé břevno připomíná jméno obce v podobě Monogramu „S“. Zároveň též evokuje řeku Vltavu, nad níž Slapy leží. Stříbrný kov tzv. heroldské figury břevna a modrá barva pole štítu tuto skutečnost (čili význam vody, úzce spjaté s existencí obce) podtrhují. Nad břevnem (tak jak jsou Slapy „nad“ řekou Vltavou) se nachází tzv. obecné figury znaku, které symbolizují minulost i současnost obce. Královská zlatá koruna (a červená barva pole štítu) odkazuje na samé počátky obce v držbě přemyslovského královského zbraslavského kláštera Aula Regia. Stylizace zlatých listů koruny a modrá barva drahých kamenů pak rovněž evokuje symboliku cisterciáckého řádu. Zkřížený klíč a meč jsou tradiční a dobře známé atributy apoštolů svatého Petra a svatého Pavla, patronů zdejšího hodnotného santiniovského kostela, jenž je nepochybně významnou centrální památkou a dominantou obce. Užité tinktury (zlatá a stříbrná) odpovídají symbolice atributů klíče a meče (červená je též barvou mučednictví).

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka