Znak a vlajka pro obec Rudolec

Návrh znaku pro obec RudolecNávrh vlajky pro obec Rudolec

 

 

 

 

 

 

Tvorba komunálních symbolů vychází z jednoznačného zadání obce zohlednit a v obecním znaku společně použít výrazné figury rodových erbů vladyků Šabartů z Rudolce a Chroustenských z Malovar, včetně motivu vyjadřujících četné okolní rybníky.

Znak obce
Blason znaku: V červeno - modře  vlnitě děleném štítě nahoře zlatá oblouková pila se stříbrným ozubeným listem, dole dvě zlatá račí klepeta.
Obecního znak je proto vlnitě dělený, tvoří tak dvě barevně samostatná pole pro jednotlivé figury z erbů někdejších významných vrchností. Vlnité dělení štítu a modrá barva dolního pole štítu pak jednoznačně evokuje v katastru obce pramenící Bohdalovský potok napájející místní rybníky.
V naší heraldice výjimečnou tzv. obecnou figuru obloukové pily nosil v erbu rod Šabartů z Rudolce, stojících u středověkých počátků obce. Proto je oblouková pila ve vhodných tinkturách zlatého a stříbrného kovu použita v horním červeném poli šítu.
Obecní figura račích klepet je převzata z erbu Chroustenských z Malovar, majitelů Rudolce v 16. století, kteří přestavěli zdejší tvrz na renesanční zámek. Symbolicky tak klepeta doplňují motiv vody, vyjádřený dolní modrou polovinou šítu návrhu obecního znaku.

Vlajka obce
Vexilologický popis vlajky: List tvoří dva vodorovné pruhy, červený a zvlněný modrý se třemi vrcholy a čtyřmi prohlubněmi. V červeném pruhu žlutá oblouková pila s bílým listem, v modrém pruhu přivrácená vztyčená žlutá račí klepeta. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Vyšívaná slavnostní vlajka obce RudolecSlavnostní vyšívaný znak obce Rudolec

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka