Znak a vlajka pro obec Pánské Dubénky

Návrh znaku pro obec Pánské DubénkyNávrh vlajky pro obec Pánské Dubénky

 

 

 

 

 

 

Znak obce
Blason znaku:
Ve stříbrno-červeně polceném štítě hrot opačných tinktur se zeleným vztyčeným dubovým listem. 

Vlajka obce
Vexilologický popis vlajky: Návrh obecní vlajky opakuje provedení znaku jeho převedením a pootočením do obdélníkového látkového listu o stranovém poměru šířky k délce 2:3, dle státní vlajky ČR.

Z historického nástinu a zdůvodnění navrhované podoby symbolů
Tvorba návrhu obecního znaku byla dána snahou zohlednit specifické jméno obce s odkazem na význam někdejšího vrchnostenského sídla (tvrze), coby centra samostatného (malého) panství (odtud název „Panské“). Jedná se tedy o tzv. mluvící znak. Základem navrženého obecního znaku je proto polcený štít s tzv. heroldskou figurou (polceného) hrotu, převzatého z rodového erbu (vymřelých) Hozlauerů z Hozlau, poslední významné vrchnosti samostatného panství, využívající místní tvrze jako svého sídla ve druhé polovině 17. století. Do této doby je také kladen počátek obecní symboliky. Byly ponechány i původní tinktury Hozlauerů, tedy stříbrná a červená, evokující též polohu obce na Jihlavsku (pomezí Moravy a Čech), neboť je najdeme v historických znacích regionu. Pro rozlišení a doplnění původní vrchnostenské „panské“ symboliky (reflektující název obce „Panské“) bylo použito obecné figury dobového listu (jednoznačně ukazující na jméno obce „Dubenky“). Navíc je tento symbol doložen i na (vrchnostenské) pečeti Anny z Dubenek v roce 1591.  

Benefity Alerionu

  • Řemeslná práce
  • Kvalitní materiál
  • Dlouholetá zkušenost
  • Nejdelší záruka
  • Odborná garance
  • Osobní péče o zákazníka